Skoolhoofde,,en,Die hoofletters en eienaars kan gekontak word by,,en

Mev Suzanne Goodwin,,en,voorsitter,,en,Mev Sarah MacKintosh,,en,Mev Claire Blunt,,en – Chairman

Mrs Sarah Mackintosh

Mrs Claire Blunt

The Company, Roxeth Mead (Buckholt) Ltd is registered at 25 Middel Pad, Harrow, Middlesex, Ha2 groot 0HW 0208 422 2092.

Die eienaars kan gekontak word by bogenoemde adres of by bogenoemde telefoonnommer,,en,of per e-pos info@roxethmead.com,,en,Hierdie is korrek vir termyn en word ook gereeld nagegaan tydens skoolvakansies,,en, or by emailing info@roxethmead.com. These are correct for term time and are also checked regularly during school holidays.