Σχολικοί ιδιοκτήτες,,en,Ο διευθυντής και οι ιδιοκτήτες μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί σας,,en

Mrs Suzanne Goodwin – Chairman

Mrs Sarah Mackintosh

Mrs Claire Blunt

The Company, Roxeth Mead (Buckholt) Ltd is registered at 25 Μέση Road, Harrow, Middlesex, HA2 0HW 0208 422 2092.

The proprietors can be contacted at the above address or at the above telephone number, or by emailing info@roxethmead.com. These are correct for term time and are also checked regularly during school holidays.