صاحبان مدرسه,,en,سرپرست و صاحبنظران می توانند با آن تماس بگیرند,,en

Mrs Suzanne Goodwin – Chairman

Mrs Sarah Mackintosh

Mrs Claire Blunt

The Company, Roxeth Mead (Buckholt) Ltd is registered at 25 میانه جاده, Harrow, میانه, 0HW HA2 0208 422 2092.

مالکین را می توان در آدرس بالا یا شماره تلفن بالا به کار برد,,en,یا با ایمیل info@roxethmead.com,,en,این برای مدت زمان درست است و همچنین در تعطیلات مدرسه به طور منظم بررسی می شود,,en, or by emailing info@roxethmead.com. These are correct for term time and are also checked regularly during school holidays.