Pwopriyetè lekòl yo,,en,Ka Headteacher a ak propriyeter yo ka kontakte nan,,en

Mrs Suzanne Goodwin,,en,Prezidan,,en,Mrs Sara MacKintosh,,en,Mrs Claire Blunt,,en – Chairman

Mrs Sarah Mackintosh

Mrs Claire Blunt

The Company, Roxeth Mead (Buckholt) Ltd is registered at 25 Mwayen Road, Harrow, Middlesex, HA2 0HW 0208 422 2092.

Pwopriyetè yo ka kontakte nan adrès ki pi wo a oswa nan nimewo telefòn ki endike anwo a,,en,oswa pa imèl info@roxethmead.com,,en,Sa yo se kòrèk pou tan tèm epi yo tou tcheke regilyèman pandan jou ferye lekòl la,,en, or by emailing info@roxethmead.com. These are correct for term time and are also checked regularly during school holidays.