Προσωπικό Κατάλογος

Owner & Διευθυντής του σχολείου – Mrs S Goodwin

Co-Headteacher – Mrs S Mackintosh

School Business Manager – Mrs C Blunt

Φυτώριο Manager (lower school) – Mrs L O’Neill

Nursery Manager (upper school) – Mrs R Kalsi

Άλλο προσωπικό,en,Κα N Gordon,en,Κυρία S Akter,en,Κυρία M Muri,haw,Κυρία D Kanabar,hi:

Mrs K Sheikh

Mrs G Turei

Mrs P Ghatora

Miss M Gohil

Miss A Hayes

Miss Pallavi

Ms N Gordon

Mrs S Akter

Mrs M Kerai

Mrs D Kanabar

Premises – Mr P Lee