Lis Anplwaye

Posesè,en,Manedjè,en,pi ba lekòl,en,Manadjè Nursery,en,lekòl anwo,en,Pèsonèl,en,Miss M Gohil,mr,Manke yon Hayes,en,Miss Pallavi,en,Madam S Salam,en – Mrs S Goodwin

Profesè an tèt – Mrs S Mackintosh

Manadjè biznis lekòl la,,en,Mrs C Blunt,,en,Pwofesè resepsyon an,,en,Madam G Turei,,en,Madam K Afsari,,en,Ts pou pepinyè,,en,Madam M Ahmed,,en,Madam M Diab El-Arab,,ar,Madam S Samson,,en,Ti bebe Sal TA,,en,PPA,,gl – Mrs C Blunt

Pepinyè Manager (lower school) – Mrs L O’Neill

Nursery Manager (upper school) – Mrs R Kalsi

Lòt anplwaye,en,Mrs C Ranabahu,hi,Ms N Gordon,en:

Mrs K Sheikh

Mrs G Turei

Mrs P Ghatora

Miss M Gohil

Miss Pallavi

Ms N Gordon

Madam S Akter,en,Madam M Muri,haw,Mrs D Kanabar,hi

Miss R Perkins

Mrs Z Sayed

& nbsp;

Premises – Mr P Lee

& nbsp;