Poslanie & Ciele

Motto školy: ‘In Discendo Gaudium’ – Radosť z učenia

Poslanie
Zamerané na zásadách dieťaťa-vycentroval excelentnosti a začlenenie, Roxeth Mead kladie za cieľ poskytnúť širokej vzdelávacie skúsenosti v starostlivosti o prostredí, kde sú oceňované jednotlivé vlastnosti, enabling pupils to grow in confidence and reach their full potential. The children are prepared for a successful, šťastné a zdravé budúcnosti založenej na slušnosť, vzájomný rešpekt a lásku k učeniu.

Základné Základné hodnoty: ‘Child-Centred Excellence’

Vzťahy: Great importance is placed on developing a sense of responsibility for oneself and others. We have a consistent approach in our school rules and routines that fosters co-operation and empathy and provides a safe and happy community where all feel able to work together.

Účasť: We are highly inclusive in our approach to all aspects of daily life. Fairness and equality of opportunity are central to our ethos and each child is valued for his or her individual effort and contribution.

Dokonalosť: Combined with the principle of inclusiveness is a commitment to excellence. We believe in recognising each child’s abilities and talents fostering a pride in achievement. Engendering an enduring enthusiasm to learn is paramount and the pursuit of excellence is perceived as an enjoyable experience.

Spoločenstva: Úzke pracovné vzťahy sú vyvíjané s žiakmi a ich rodičia takže vzdelávaciu skúsenosť možno účinného partnerstva medzi školou a domov.

Sprituality: We are proud of our Christian heritage whilst embracing the religious and cultural differences of all children and parents who are part of our community. We celebrate and respect diversity.


Ciele
Pri príprave Roxeth Mead deti pre šťastný a úspešný budúcnosti, sa snažíme:

1. zaistiť najvyššie štandardy výučby pre každé dieťa v našej starostlivosti.

2. poskytovať stimulujúce, podporné prostredie, ktoré zahŕňa všetky aspekty duchovného detský, morálny, sociálny a kultúrny rozvoj ich vybavenie súborom pozitívnych hodnôt, ktoré zostanú s nimi po celý život.

3. podporovať pocit ambiciózny smer a nezávislosti, ktoré plodia celoživotné lásku k učeniu.

4. podporovať sebadisciplína, prispôsobivosť, flexibilita a samostatnosť, ktoré sú životne dôležité komponenty v procese dosiahnutia úspechu, tak, aby spĺňali požiadavky a výzvy v ďalšej fáze ich vzdelávanie, s dôverou a dobrou náladou.

5. k rozvoju každého dieťaťa sebavedomie a potenciál vďaka šírke vzdelávacie praxe.

6. preukázať, že je dôležité pracovať spoločne prostredníctvom vzájomného rešpektu.

7. podporovať pocit spolupatričnosti v komunite, kde je každá osoba uznaná pre jeho alebo seba, kde všetci pracujú spoločne tvoria teplé a šťastné vzťahy.

8. pestovať zmysel pre zodpovednosť v našom vlastnom prostredí školy a širšej spoločnosti.

9. k udržiavaniu prostredie, v ktorom deti sú šťastné, zdravé a bezpečné.

10. poskytovať príležitosti pre osobný a profesijný rast pre všetkých, ktorí žijú a pracujú v našej školskej komunity.