Reading

‘If children are to become readers for life, they must first love stories.’
Michael Morpurgo (Children’s Laureate 2003-5)

خواندن در مدرسه Roxeth Mead,en,خواندن در جامعه مدرن اساسی است و ما را به عنوان تفکر انتقادی شکل می دهد,en,یادگیری و زیر سوال بردن شهروندان,en,یادگیری خواندن,en,و خواندن برای یادگیری,en,پایه و اساس موفقیت در آموزش آینده است و مهمترین مهارت دانشگاهی سن ما است,en,این واقعاً کلید باز کردن قفل بقیه دانشگاهی است,en,برنامه درسی,en,ما عاشق خواندن در مدرسه Roxeth Mead هستیم,en,و این محرک اصلی کل برنامه درسی ما است,en,هدف ما این است که اطمینان حاصل کنیم که هر کودک می تواند تا زمانی که مدرسه ما را ترک می کند ، در یک سطح مناسب برای سن خود بخواند,en,صرف نظر از هرگونه موانعی,en,آموزش آوایی در مدرسه Roxeth Mead,en,در Roxeth Mead,en,ما معتقدیم که هر کودکی باید شانس خوشبختی را داشته باشد,en,خوانندگان روان,en,از این رو,en

Reading is fundamental in modern society and shapes us as critical thinking, learning and questioning citizens. Learning to read, and reading to learn, is the foundation for future education success and is the singular most important academic skill of our age – it really is the key to unlocking the rest of the academic curriculum. We love reading at Roxeth Mead School, and it is the main driver for our whole curriculum. We aim to ensure that each and every child can read at an appropriate level for their age by the time they leave our school, regardless of any barriers.

Teaching of Phonics at Roxeth Mead School

At Roxeth Mead, we believe that every child should have the chance to become happy, fluent readers. Therefore, واج ها هرچند یک برنامه ساختاری از دروس روزانه آموزش داده می شود,en,مهمتر از همه,en,درسها با توجه به نیاز کودکان برای کمک به توسعه عشق به خواندن و نوشتن برنامه ریزی شده است,en,از همان ابتدای سفر خود در مدرسه ، به کودکان واج می آموزند,en,ما Reading Writ Inc را دنبال می کنیم,en,برنامه آوایی برای اطمینان از یک رویکرد مداوم در آموزش آوایی,en,این طرح توسط وزارت آموزش و پرورش تأیید شده است و از بهترین روشهای فعلی در مورد آموزش آوایی و خواندن و تحقیقات آموزشی در مورد نحوه یادگیری کودکان بهتر است,en,آموزش خواندن در Roxeth Mead,en,ks1,ku,هنگامی که کودکان به هنر یادگیری خواندن تسلط پیدا کردند,en, most importantly, lessons are planned according to the children’s need to help develop their love of reading and writing.

Children are taught phonics from the very start of their journey at school. ما دنبال می کنیم,en,بخوانید inc,en,برنامه صوتی,en,برای اطمینان از یک رویکرد مداوم به آموزش آوایی,en Read Write Inc. phonics programme to ensure a consistent approach to the teaching of phonics. This scheme has been validated by the Department for Education and follows current best practice on the teaching of phonics and reading and educational research about the way that children learn best.

Story Time

Research has shown that if children read (or are read to) for 20 minutes a day they will be exposed to 1,800,000 words in one school year! We make a pledge to our children that they will be read to for at least 10 minutes a day by the class teacher or TA and they will make up the other half by reading at home for 10 minutes

Supporting your child with reading at home

اگرچه به فرزند شما آموزش داده می شود که در مدرسه بخواند,en,شما می توانید با ادامه تمرین آنها در خانه تأثیر زیادی در سفر خواندن آنها داشته باشید,en,انتظار می رود کودکان در خانه بخوانند,en,حداقل در هفته حداقل و این باید در همه زمان ها تشویق شود,en,لیست های خواندن توصیه شده,en,اطمینان از اینکه کودکان از سنین پایین با خواندن درگیر می شوند یکی از مهمترین راهها برای ایجاد تغییر در شانس زندگی آنها است,en,ما علاقه مند به ارتقاء خواندن برای لذت و ترغیب کودکان به دسترسی به طیف وسیعی از متون هستیم,en,ما شما را تشویق می کنیم تا از این لیست های خواندن متناسب با سن استفاده کنید تا انواع متن و نویسندگان جدید را در خانه کشف کنید,en,بسیاری از این متون را در کتابخانه یا کتابفروشی محلی خود پیدا خواهید کرد,en, you can have a huge impact on their reading journey by continuing their practice at home. Children are expected to read at home 5 times a week minimum and this should be encouraged at all times.

Recommended Reading Lists:

Making sure that children become engaged with reading from an early age is one of the most important ways to make a difference to their life chances. We are passionate about promoting reading for pleasure and encouraging children to access a range of texts. We encourage you to use these age-appropriate reading lists to discover new text-types and authors at home. You will find many of these texts in your local library or bookstore. ما شما را تشویق می کنیم تا از کتابفروشی های مستقل برای حمایت از مشاغل کوچک خریداری کنید,en,www.booksfortopics.com/recpection,en,www.booksfortopics.com/year-1,en,www.booksfortopics.com/year-2,en.

www.booksfortopics.com/reception

Download the Book list

A love of books is the most important thing we can give to any child and we at Roxeth Mead aim to promote the joy of reading as the foundation stone of all our other activities. The attached book list has been produced by Roxeth Mead to promote reading and a love of literature.

All lists can be contentious as there is always a certain degree of subjectivity involved, and I am sure that there will be favourite books that you have read with your child, or as a child yourself that have been omitted. If this is so please let me know, and I can include your recommendations in future lists.
The stories are diverse in nature ranging from the simplest for the very young right through to the more sophisticated that could be read by more able readers, and more importantly, by you to your child.
Reading together, discussing the story and characters is invaluable. On a practical level it will help to improve your child’s vocabulary and comprehension skills, but ultimately it should lay the foundations for a life-long interest in books.

A good story read in a warm and comforting environment will motivate a child to read. A child can be taught the mechanics of reading, but without instilling a desire to read by connecting with a story that inspires the imagination the skills become futile. Michael Morpurgo believes this passionately having worked closely with children, promoting this desire to read and enjoy literature, and he argues the point cogently in his article that appeared in The Royal Society of Literature Review (Feb. 2008)

‘We get ourselves all hot and bothered about the teaching of synthetic phonics and the like, and we forget that none of it is much use unless the child wants to read in the first place……….We all know that unless a child is motivated to learn, then there will be apathy or resistance in the learning process. They are much more likely to want to deal with the difficulties of learning to read if they know it is these words that give them access to all these wonderful stories.’

At Roxeth Mead we are endeavouring to follow Michael Morpurgo’s advice, and I hope that the attached list will encourage you and your child to enjoy together as many books as possible.

Happy Reading!

Elmer Stories
by David McKee
Andersen Press

The Gruffalo,
Tiddler,
Monkey Puzzle
Room on the Broom

by Julia Donaldson,
illustrated by Axel Scheffler
Scholastic

Burglar Bill,
by Janet and Allan Ahlberg
Puffin

Each Peach Pear Plum
by Allan Ahlberg
Puffin

The Tiger Who Came To Tea,
by Judith Kerr
Harper Collins

Where the Wild Things Are,
by Maurice Sendak
Red Fox

The Tale of Samuel Whiskers,
by Beatrix Potter
Frederick Warne

Yertle the Turtle,
The Cat in the Hat,
by Dr. Seuss
Colins

The Story of the Little Mole Who Knew
It Was None Of His Business,

by Holzwarth and Wolf Erlbruch
Chrysalis

The Very Hungry Caterpillar,
by Eric Carle
Puffin

Whatever Next
The Large Family Series
by Jill Murphy
Walker Books Ltd.

Dear Zoo
Oh Dear

by Rod Campbell
Campbell Books Ltd.

Owl Babies
Farmer Duck
Can’t You Sleep Little Bear

by Jez Alborough
Harper Collins

Daisy Stories
by Jane Simmons
Orchard Books

Skip Across the Ocean
by Floella Benjamin
Frances Lincoln Children’s Books

The Big Wide Mouth Frog
by Anna M Larranaga
Candlewick

Pass the Jam Jim
by Kaye Umansky and Margaret Chamberlain
Red Fox

Dog’s Colourful Day
by Emma Dodd
Puffin

George and the Dragon
by Chris Wormell
Red Fox

Fergus stories
by Tony Maddox
Piccadilly Press

Number Rhymes to Say and Play
by Opal Dunn
Frances Lincoln Children’s Books

I Forgot to Say I Love You
by Miriam Moss
Orchard Books

Handa’s Surprise
Handa’s Hen
By Eileen Brown
Walker Books

The Big Hungry Bear
By Don and Audrey Wood
Child’s Play

We’re Going on a Bear Hunt
by Michael Rosen
Walker Books

The Twits,
Danny, the Champion of the World,
George’s Marvellous Medicine
Charlie and the Chocolate Factory,
The BFG
Mathilda
Revolting Rhymes,

by Roald Dahl
Puffin

Charlotte’s Webb,
by EB White
Puffin

The Story of Babar,
by Jean de Brunhoff
Egmont

Winnie-the-Pooh,
by AA Milne, illustrated by EH Shepherd
Egmont

Stig of the Dump,
by Clive King
Puffin

Ballet Shoes,
by Noel Streatfield
Puffin

Howl’s Moving Castle,
by Dianna Wynne Jones
Harper Collins

Just So Stories,
by Rudyard Kipling
Walker

The Borrowers,
by Mary Norton
Puffin

The Magic Faraway Tree,
by Enid Blyton
Egmont

Underwater Adventure,
by Willard Price
Red Fox

Tintin in Tibet,
by Herge
Mammoth

The Complete Brothers Grimm Fairy Tales
Chronicle

Erik the Viking,
by Terry Jones,
illustrated by Michael Foreman
Puffin

Old Possum’s Book of Practical Cats,
by TS Eliot
Faber & Faber

The Iron Man,
by Ted Hughes
Faber & Faber

The Owl and the Pussycat,
by Edward Lear
Corgi

The Wind in the Willows,
by Kenneth Graham
Egmont

The Worst Witch Collection
by Jill Murphy
Puffin

Peter Pan,
by JM Barrie
Puffin

Mr Majeika,
by Humphrey Carpenter
Puffin

The Water Babies,
by Charles Kingsley
Wordsworth

A Little Princess,
The Secret Garden,
by Frances Hodgson Burnett
Wordsworth

Pippi Longstocking,
by Astrid Lindgren
Oxford

Bambert’s Book of Missing Stories
by Rheinhardt Jung
Egmont

The Firework-maker’s Daughter,
The Scarecrow and his Servant

by Philip Pullman
Random House

Tom’s Midnight Garden,
by Philippa Pearce
Oxford

The Sword in the Stone,
by TH White
HarperCollins

The Chronicles of Narnia,
by CS Lewis
Collins

Clarice Bean, Don’t Look Now,
by Lauren Child
Orchard Books

The Railway Children,
by E Nesbit
Oxford

The Selfish Giant,
by Oscar Wilde
Puffin

Black Beauty,
by Anna Sewell
Puffin Classics

Just William,
by Richmal Crompton
Macmillan

Jennings Goes to School
by Anthony Buckeridge
House of Stratus

Comet in Moominland,
by Tove Jansson
Puffin

The Bad Beginning,
By Lemony Snicket
Egmont

Alice in Wonderland and
Through the Looking Glass,

by Lewis Carroll
Penguin Classics