Επικοινωνήστε μαζί μας

Contact Details:

Buckholt House
25 Μέση Road
Harrow on the Hill
HA2 0HW
0208 422 2092

Email – info@roxethmead.com

Ο ιδιοκτήτης είναι η κ. Suzanne Goodwin,en,Ο διευθυντής είναι η κ. Sarah Mackintosh,en,Ο διευθυντής της σχολικής επιχείρησης είναι η κ. Claire Blunt,en, the Headteacher is Mrs Sarah Mackintosh, the School Business Manager is Mrs Claire Blunt.