Skontaktuj się z nami

Szczegóły kontaktu,,en,info@roxethmead.com,,en,Dyrektorem jest pani S Goodwin,,en,Współprzewodniczącym jest pani S Mackintosh,,en:

Buckholt House
25 Middle Road
Harrow on the Hill
HA2 0HW
0208 422 2092

Email – info@roxethmead.com

Właścicielką jest pani Suzanne Goodwin,en,Dyrektorem jest pani Sarah Mackintosh,en,School Business Manager to pani Claire Blunt,en, the Headteacher is Mrs Sarah Mackintosh, the School Business Manager is Mrs Claire Blunt.

& nbsp;