ติดต่อเรา

รายละเอียดการติดต่อ,,en,info@roxethmead.com,,en,หัวหน้าครูคือคุณ S Goodwin,,en,Co-Headteacher คือ Mrs S Mackintosh,,en:

เฮ้าส์ Buckholt
25 ถนนกลาง
แฮร์โรว์อยู่บนเนินเขา
0HW HA2
0208 422 2092

Email – info@roxethmead.com

The owner is Mrs Suzanne Goodwin, the Headteacher is Mrs Sarah Mackintosh, the School Business Manager is Mrs Claire Blunt.