Curriculum

Curriculum Intent – At Roxeth Mead School our vision is to create a school which encourages its children to be successful learners, confident individuals and to achieve personal success. The building blocks of learning, which make up ROXETH are the foundations on which our curriculum is built. Our aim is that these elements run through every lesson, experience and opportunity.

Tədris proqramımız imkan verir,,en,təkliflər,,en,xoşbəxtlik - bu iddialı və yaddaqalan anlar yaradır,,en,hamı üçün heyrət və təəccüb və sevincli təcrübələr,,en,mobillik - keyfiyyət və nailiyyət daxil olmaqla etdiyimiz hər şeydə,,en,həyatı uzun sürəcək bir həvəs və öyrənmə sevinci yaradan nagging fəaliyyətlər,,en / offers:

Respect – activities rooted in respect of others and our surroundings

Opportunity – that is ambitious and creates memorable moments, awe and wonder and joyful experiences for all

eXcellence – in all that we do including quality and attainment

Engaging activities that create enthusiasm and a joy of learning that will last life long

Transferable Skills – cultivating skills that can be applied in a range of contexts

Humour activities that enable fun and laughter

 

Curriculum Implementation – Staff plan and develop activities that build on prior learning. Progress from week to week, term to term and year to year should be clear and children should be able to talk about their learning in an age appropriate way. Biz Erkən İllər Vakfı Mərhələ Kurikulumunu izləyirik,,en,Məktəbəqədər və qəbul imtahanları,,en,Bu link EYFS Kurikulumunu izah edir,,en,Erkən İllər Tədris proqramı,,en,Aylarda inkişaf,,en,Yılda,,en,Milli Kurikulumu təqib edirik,,en,Bu link, İbtidai Milli Kurikulumu izah edir,,en,Valideynlər Milli Kurikuluma müraciət edirlər,,en,Rising Stars,,en Uşaq otağı, Pre-School and Reception classes.

We have designed a progressive curriculum outlined here… ++ Roxeth Progressive Curriculum

These links explain the EYFS:

t-par-590-a-parents-guide-to-the-statutory-framework-for-the-early-years-foundation-stage_ver_2

All-about-the-EYFS-PowerPoint-ifujx6

and the following link explains how children develop through it.

6.7534_DfE_Development_Matters_Report_and_illustrations_web__2_

tf-pa-1633970820-eyfs-development-matters-2020-with-checkpoints_ver_4

The weekly EYFS Topics are shown here… Eyfs il planı,en – 2022-23

Nə vaxt gözlənilənlərin dağılımı burada göstərilir,,en,İnkişaf Məsələləri Bəyanatlar Yaşlar və Mərhələlər,,en Development Matters Statements Ages and Stages

 

Curriculum Impact – The impact of our curriculum shows in the outcomes of the pupils. They achieve highly for their age and show confidence and self-control in their social skills. They are eager to learn and have Cultural Capital ensuring they are well prepared for their next stage of education.

Assessment – EY girişində nailiyyət sübutlarını qeyd edirik,en. Click here for a parent Guide to the EY Log eyLog for Parents.

Our Curriculum Policy is here… RM Curriculum Policy Revised Jan 2021