Curriculum

Πρόθεση προγράμματος σπουδών,,en,Στο Roxeth Mead School το όραμά μας είναι να δημιουργήσουμε ένα σχολείο που ενθαρρύνει τα παιδιά του να είναι επιτυχημένοι μαθητές,,en,αυτοπεποίθηση ατόμων και για να επιτύχετε προσωπική επιτυχία,,en,Τα δομικά στοιχεία της μάθησης,,en,που αποτελούν το ROXETH είναι τα θεμέλια στα οποία βασίζεται το πρόγραμμα σπουδών μας,,en,Στόχος μας είναι αυτά τα στοιχεία να διατρέχουν κάθε μάθημα,,en,εμπειρία και ευκαιρία,,en,Το πρόγραμμα σπουδών μας επιτρέπει,,en,προσφορές,,en,Ρ,,en,espect - δραστηριότητες ριζωμένες σε σχέση με τους άλλους και το περιβάλλον μας,,en,Ο,,pt,ευκαιρία - αυτό είναι φιλόδοξο και δημιουργεί αξέχαστες στιγμές,,en,δέος και θαύμα και χαρούμενες εμπειρίες για όλους,,en,μι,,en,Χ,,en,cellence - σε όλα όσα κάνουμε, συμπεριλαμβανομένης της ποιότητας και της επίτευξης,,en,μι,,en,Συνεργασία δραστηριοτήτων που δημιουργούν ενθουσιασμό και χαρά μάθησης που θα διαρκέσουν όλη τη ζωή,,en,Τ,,en – At Roxeth Mead School our vision is to create a school which encourages its children to be successful learners, confident individuals and to achieve personal success. The building blocks of learning, which make up ROXETH are the foundations on which our curriculum is built. Our aim is that these elements run through every lesson, experience and opportunity.

Our curriculum allows / offers:

Respect – activities rooted in respect of others and our surroundings

Opportunity – that is ambitious and creates memorable moments, awe and wonder and joyful experiences for all

eXcellence – in all that we do including quality and attainment

Engaging activities that create enthusiasm and a joy of learning that will last life long

Tεφικτές δεξιότητες - καλλιέργεια δεξιοτήτων που μπορούν να εφαρμοστούν σε μια σειρά πλαισίων,,en,Η,,en,χιούμορ,,ht,δραστηριότητες που επιτρέπουν τη διασκέδαση και το γέλιο,,en,Εφαρμογή προγράμματος σπουδών,,en,Το προσωπικό σχεδιάζει και αναπτύσσει δραστηριότητες που βασίζονται στην προηγούμενη μάθηση,,en,Πρόοδος από εβδομάδα σε εβδομάδα,,en,όρος σε όρο και κάθε χρόνο πρέπει να είναι σαφείς και τα παιδιά πρέπει να είναι σε θέση να μιλούν για τη μάθησή τους με κατάλληλο τρόπο στην ηλικία,,en,Τα εβδομαδιαία θέματα EYFS εμφανίζονται εδώ…,,en,Εβδομαδιαίο θεματικό σχέδιο,,en,Το έτος,,en,Ο χάρτης προγράμματος σπουδών είναι εδώ,,en,Επιπτώσεις στο πρόγραμμα σπουδών,,en,Ο αντίκτυπος του προγράμματος σπουδών μας φαίνεται στα αποτελέσματα των μαθητών,,en,Επιτυγχάνουν υψηλά για την ηλικία τους και δείχνουν αυτοπεποίθηση και αυτοέλεγχο στις κοινωνικές τους δεξιότητες,,en,Είναι πρόθυμοι να μάθουν και να έχουν το Πολιτιστικό Κεφάλαιο διασφαλίζοντας ότι είναι καλά προετοιμασμένοι για το επόμενο στάδιο εκπαίδευσης,,en

Humour activities that enable fun and laughter

Curriculum Implementation – Staff plan and develop activities that build on prior learning. Progress from week to week, term to term and year to year should be clear and children should be able to talk about their learning in an age appropriate way. We follow the Early Years Foundation Stage Curriculum in our Φυτώριο, Pre-School and Reception classes. This link explains the EYFS EYFS_framework _-_ March_2021,,en,_DfE_Development_Matters_Report_and_illustrations_web__2_,,en,Η ανάλυση του τι αναμένεται όταν εμφανιστεί εδώ,,en,Θέματα Ανάπτυξης Δηλώσεις Ηλικίες και Στάδια,,en and the following link explains how children develop through it. 6.7534_DfE_Development_Matters_Report_and_illustrations_web__2_

The weekly EYFS Topics are shown here… Weekly Topic Plan 2021-22 EYFS

The breakdown of what is expected when is show here Development Matters Statements Ages and Stages

In Years 1 & 2 we follow the National Curriculum. This link explains the Primary National Curriculum Parents guide to National Curriculum (Rising Stars)

Curriculum Impact – The impact of our curriculum shows in the outcomes of the pupils. They achieve highly for their age and show confidence and self-control in their social skills. They are eager to learn and have Cultural Capital ensuring they are well prepared for their next stage of education.

Assessment – Καταγράφουμε στοιχεία επίτευξης από το EYFS στο EY Log,,en,Κάντε κλικ εδώ για έναν γονικό οδηγό για το EY Log,,en,αναλαμβάνουμε τακτικές αξιολογήσεις,,en,αλλά μην πάρετε επίσημο SATS,,en,Ετοιμάζουμε το Έτος μας,,en,μαθητές για το,,en,Επιπλέον, για να τα εντάξετε στα ιδιωτικά σχολεία επιλογής για το Έτος,,en,Η πολιτική μας για τα προγράμματα σπουδών είναι εδώ,,en. Click here for a parent Guide to the EY Log eyLog for Parents. In Years 1 & 2 we undertake regular assessments, but do not take formal SATS. We prepare our Year 1 & 2 pupils for the 7 Plus to get them into the private schools of choice for Year 3.

Our Curriculum Policy is here… Αναθεωρημένη πολιτική για τα προγράμματα σπουδών RM Jan,,en,Πολιτική απομακρυσμένης μάθησης Ιαν,,en 2021