Curriculum

Curriculumaren asmoa,,en,Roxeth Mead ikastetxean gure ikuspegia da haurrak ikasle arrakastatsuak izatera bultzatuko dituen eskola sortzea,,en,konfiantzazko pertsonak eta arrakasta pertsonala lortzeko,,en,Ikaskuntzaren oinarriak,,en,gure curriculuma eraikitzen duten oinarriak dira ROXETH osatzen dutenak,,en,Gure helburua da elementu horiek ikasgai guztiak zeharkatzea,,en,esperientzia eta aukera,,en,Gure curriculumak aukera ematen du,,en,eskaintzak,,en,R,,en,espect - besteekiko eta gure inguruarekiko errotutako jarduerak,,en,O,,pt,aukera - handinahia da eta une gogoangarriak sortzen ditu,,en,harridura eta harridura eta esperientzia pozgarriak guztientzat,,en,e,,en,X,,en,zelentzia - kalitatea eta lorpena barne egiten dugun guztietan,,en,E,,en,Bizitza iraungo duten ilusioa eta ikasteko poza sortzen duten jarduerak egitea,,en,T,,en – At Roxeth Mead School our vision is to create a school which encourages its children to be successful learners, confident individuals and to achieve personal success. The building blocks of learning, which make up ROXETH are the foundations on which our curriculum is built. Our aim is that these elements run through every lesson, experience and opportunity.

Our curriculum allows / offers:

Respect – activities rooted in respect of others and our surroundings

Opportunity – that is ambitious and creates memorable moments, awe and wonder and joyful experiences for all

eXcellence – in all that we do including quality and attainment

Engaging activities that create enthusiasm and a joy of learning that will last life long

Ttransferitzeko gaitasunak - testuinguru ugaritan aplika daitezkeen trebetasunak lantzen,,en,H,,en,umorea,,ht,dibertsioa eta barrea ahalbidetzen dituzten jarduerak,,en,Curriculuma ezartzea,,en,Langileek aurretik ikasitakoan oinarritutako jarduerak planifikatu eta garatzen dituzte,,en,Astetik astera aurrerapenak,,en,epe batetik bestera eta urtetik urtera argi egon behar dute eta haurrek adinari egoki ikasteko gai izan behar dute beren ikaskuntzari buruz,,en,Hemen agertzen dira EYFS asteroko gaiak ...,,en,Asteko Gaia Plana,,en,Urtea,,en,Curriculum Mapa hemen dago,,en,Curriculumaren eragina,,en,Gure curriculumaren eragina ikasleen emaitzetan erakusten da,,en,Oso adina lortzen dute eta beren trebetasun sozialetan konfiantza eta autokontrola erakusten dute,,en,Ikasteko gogoz daude eta Kultur Hiriburua dute hurrengo hezkuntza etaparako ondo prestatuta daudela ziurtatuz,,en

Humour activities that enable fun and laughter

Curriculum Implementation – Staff plan and develop activities that build on prior learning. Progress from week to week, term to term and year to year should be clear and children should be able to talk about their learning in an age appropriate way. We follow the Early Years Foundation Stage Curriculum in our Haurtzaindegia, Pre-School and Reception classes. Esteka hau EYFS azaltzen du,,en,EYFS_STATUTORY_FRAMEWORK_2017,,en EYFS_esparrua_-_2021_martxoa,,en,_DfE_Garapen_Gaiak_Txostena_eta_irudiak_web__2_,,en,Hemen erakusten denean espero denaren banaketa,,en,Garapen Gaiak Adierazpenak Adinak eta etapak,,en and the following link explains how children develop through it. 6.7534_DfE_Development_Matters_Report_and_illustrations_web__2_

The weekly EYFS Topics are shown here… Weekly Topic Plan 2021-22 EYFS

The breakdown of what is expected when is show here Development Matters Statements Ages and Stages

In Years 1 & 2 we follow the National Curriculum. This link explains the Primary National Curriculum Parents guide to National Curriculum (Rising Stars)

Curriculum Impact – The impact of our curriculum shows in the outcomes of the pupils. They achieve highly for their age and show confidence and self-control in their social skills. They are eager to learn and have Cultural Capital ensuring they are well prepared for their next stage of education.

Assessment – Lortutako frogak EYFS-tik EY Log-ean erregistratzen ditugu,,en,Egin klik hemen EY erregistroaren gida nagusia lortzeko,,en,aldian aldiko ebaluazioak egiten ditugu,,en,baina ez hartu SAT formalak,,en,Gure Urtea prestatzen dugu,,en,ikasleentzako,,en,Gainera Urteko aukeratutako eskola pribatuetan sartzeko,,en,Hemen dugu gure Curriculum Politika,,en,RM Curriculum Politika Berrikusi Urt,,en. Click here for a parent Guide to the EY Log eyLog for Parents. In Years 1 & 2 we undertake regular assessments, but do not take formal SATS. We prepare our Year 1 & 2 pupils for the 7 Plus to get them into the private schools of choice for Year 3.

Our Curriculum Policy is here… RM Curriculum Policy Revised Jan 2021