Cylchlythyrau,en

Mae cyfathrebu â rhieni yn bwysig,en,Rydym yn cyfathrebu bob dydd trwy'r elog,en,lle bydd rhieni yn gweld,en,lluniau,en,o'u plentyn yn cymryd rhan yng ngweithgareddau hwyl y dydd,en,Byddwn hefyd yn anfon llythyrau a gwybodaeth trwy e -bost,en,Yn ychwanegol,en,Rydym yn cyhoeddi cylchlythyr ar ddiwedd pob hanner tymor,en,felly gall rhieni gael blas o'r hyn sy'n digwydd ar draws pob dosbarth yn y,en,a lle rydyn ni'n cyhoeddi negeseuon eraill,en,Cliciwch yma i weld ein cylchlythyrau diweddaraf,en. We communicate daily through the EYLog, where parents will see photos of their child engaging in the fun activities of the day. We will also send letters and information via email.

In addition, we publish a newsletter at the end of each half term, so parents can get a flavour of what is happening across all classes in the Meithrinfa and where we publish other messages.

Please click here to view our latest newsletters…

++ Roxeth May,en 2024

++ Roxeth March 2024 2

++ Roxeth February 2024

++ Roxeth October 2023

++ Roxeth July 2023

& Nbsp;

& Nbsp;

& Nbsp;

& Nbsp;

& Nbsp;

& Nbsp;

& Nbsp;

& Nbsp;

& Nbsp;

& Nbsp;