Newsletters

Kominikasyon ak paran yo enpòtan,en,Nou kominike chak jou nan eylog la,en,Ki kote paran yo pral wè,en,foto,en,nan pitit yo angaje nan aktivite yo plezi nan jounen an,en,Nou pral tou voye lèt ak enfòmasyon via imèl,en,An plis,en,Nou pibliye yon bilten nan fen chak mwatye tèm,en,Se konsa, paran yo ka jwenn yon gou nan sa k ap pase nan tout klas nan la,en,Ak ki kote nou pibliye lòt mesaj,en,Tanpri klike isit la pou wè dènye bilten nou yo,en. We communicate daily through the EYLog, where parents will see photos of their child engaging in the fun activities of the day. We will also send letters and information via email.

In addition, we publish a newsletter at the end of each half term, so parents can get a flavour of what is happening across all classes in the Pepinyè and where we publish other messages.

Please click here to view our latest newsletters…

++ Roxeth May 2024

++ Roxeth March 2024 2

++ Roxeth February 2024

++ Roxeth October 2023

++ Roxeth Jiyè,en 2023

& nbsp;

& nbsp;

& nbsp;

& nbsp;

& nbsp;

& nbsp;

& nbsp;

& nbsp;

& nbsp;

& nbsp;