Билтени,,en,Ве молиме кликнете тука за да го погледнете нашиот најнов информатор,,en,Roxeth October,,en,Билтен,,en

Комуникацијата со родителите е важна,en,Ние секојдневно комуницираме преку Eylog,en,каде што родителите ќе видат,en,Фотографии,en,на нивното дете се занимава со забавни активности на денот,en,Исто така, ќе испратиме писма и информации преку е -пошта,en,Покрај тоа,en,Ние објавуваме билтен на крајот на секој половина мандат,en,Значи, родителите можат да добијат вкус на она што се случува низ сите класи во,en,и каде објавуваме други пораки,en,Кликнете овде за да ги видите нашите најнови билтени,en. We communicate daily through the EYLog, where parents will see photos of their child engaging in the fun activities of the day. We will also send letters and information via email.

In addition, we publish a newsletter at the end of each half term, so parents can get a flavour of what is happening across all classes in the Nursery and where we publish other messages.

Please click here to view our latest newsletters…

++ Roxeth May,en 2024

++ Roxeth March 2024 2

++ Roxeth February 2024

++ Roxeth October 2023

++ Roxeth July 2023