Newsletters

Komunikácia s rodičmi je dôležitá,en,Komunikujeme každý deň prostredníctvom eylogu,en,Kde uvidia rodičia,en,výrok,en,ich dieťaťa, ktoré sa zaoberajú zábavnými aktivitami dňa,en,Posielame tiež listy a informácie prostredníctvom e -mailu,en,Navyše,en,Na konci každého polčasu zverejňujeme spravodajca,en,Takže rodičia môžu získať príchuť toho, čo sa deje vo všetkých triedach v,en,a kde zverejníme ďalšie správy,en,Kliknite sem a pozrite si naše najnovšie spravodajstvo,en. We communicate daily through the EYLog, where parents will see photos of their child engaging in the fun activities of the day. We will also send letters and information via email.

In addition, we publish a newsletter at the end of each half term, so parents can get a flavour of what is happening across all classes in the Škôlka and where we publish other messages.

Please click here to view our latest newsletters…

++ Roxeth May 2024

++ Roxeth March 2024 2

++ Roxeth February 2024

++ Roxeth October 2023

++ Roxeth July 2023