Školka

Pod odbornou péčí a dohledem našich zaměstnanců,,en,naše předškolní zařízení a školka zabírají většinu přízemí Buckholt House,,en, náš dětský pokoj,en,Předškolní a školka zabírá většinu země a prvního patra Buckholt House,en,Bahna kuchyně,en,Písecí hra,en,Hrajte vodní hra,en,tříkolky,en,rovnováha kola,en, pre-school and nursery occupies most of the ground and first floor of Buckholt House.

We follow the Early Years Foundation Curriculum and is also an integral part of the school and shares the same high standards.

Children are accepted from the age of three months.

Our nursery classes provide for:

  • Communication and language
  • Physical development
  • Personal social and emotional development
  • Literacy
  • Mathematics
  • Understanding the world
  • Expressive arts and design

Our safe and secluded grounds offer: outdoor play – slides, climbing-frames, mud kitchen, sand play, water play, push cars, scooters, tricycles, balance bikes, prams, hoops, balls, skipping, bean-bags, ropes e.t.c.

Our nursery provides a secure, šťastný základem pro vzdělávací a sociální rozvoj dítěte.