קינדער-צימער

אונטער די עקספּערט זאָרג און השגחה פון אונדזער שטעקן,,en,אונדזער פּריסקול און קינדער-צימער אַקיאַפּייז רובֿ פון די ערד שטאָק פון Buckholt הויז,,en, our pre-school and nursery occupies most of the ground floor of Buckholt House.

We follow the Early Years Foundation Curriculum and is also an integral part of the school and shares the same high standards.

Children are accepted from the age of three months.

Our nursery classes provide for:

  • Communication and language
  • Physical development
  • Personal social and emotional development
  • had the specific areas of
  • Literacy
  • Mathematics
  • Understanding the world
  • Expressive arts and design

Our safe and secluded grounds offer: outdoor play – slides, climbing-frames, push cars, scooters, prams, hoops, balls, skipping, bean-bags, ropes e.t.c.

Our nursery provides a secure, happy foundation for your child’s educational and social development. Records about the development and progress of your child are available on request.