7+ Entry Test Results

Efter pandemin,en,Vi tillgodoser inte längre år,en,elever,en,och detta har inte,en,bläddrar,en, we no longer cater for Year 1 and 2 pupils, and this do not have 7+ leavers.

 

7+ förtid Destinations

2019/20

Buxlow Preparatory

 

2018/19

Vi hade inte ett år,,en,i år och har därmed inga lämnar,,en 2 this year and thus have no leavers.

 

2017/18

Quainton Hall School

Orley Farm School

Buckingham Prep School

Haberdashers Askes,,id,Reddiford School,,en

Reddiford School

 

2016/17

Edge Grove School

Quainton Hall School

ACS International School,,en,Hillingdon,,en, Hillingdon

Notting Hill och Ealing High School

 

2015/16

Edge Grove School

Orley Farm School

Quainton Hall School

Roxeth Primary School

Notting Hill och Ealing High School

 

2014/15

Edge Grove School

Latymer Prep School

Northwood College

Orchard House School

Quainton Hall School

Kungliga Masonic School

St Helens School

St Nicholas School

Markus Primary School

Chalfont St Giles Primary School

 

2013/14

Buckingham Prep School

Edge Grove School

Haberdashers’ Aske School för flickor

Orley Farm School

St Christophers School

West Lodge Primary School

York House School