Gwybodaeth Ddefnyddiol i Ddarpar Rieni

Yn Ionawr,en,Fe wnaethon ni ychwanegu ystafell synhwyraidd,en,lle gall y disgyblion archwilio golau,en,sain a gwead mewn amgylchedd di -risg,en,Dewch i gael golwg,en 2023, we added a sensory room, where the pupils can explore light, sound and texture in a risk free environment. Please come and have a look.

General

  • The school year is divided into three terms of approximately eleven weeks each. Rydym hefyd yn cynnig gofal yn ystod gwyliau'r ysgol,en,caniatáu gofal trwy gydol y flwyddyn i rieni sydd angen hyn,en,Gallwn hefyd gynhesu ciniawau babanod neu blant bach sy'n cael eu prynu gan siop,en,Sylwch fod Roxeth Mead yn barth di -gnau felly nid yw caredig yn cynnwys cnau na chynhyrchion cnau e.e.,en,Nutella,en,ym mlwch cinio ysgol eich plentyn,en,gwisg syml,en,Mae'r plant yn cyflawni'n fawr mewn perthynas â mannau cychwyn oherwydd ein haddysgu o ansawdd a meintiau dosbarth bach,en, allowing all year round care for parents who need this.
  • Progress reports are given towards the end of every term.
  • Rydym yn gweithredu polisi "drws agored", staff being available to talk to parents any morning before school or after school.
  • For lunch, Mae plant yn dod â chinio llawn dop,en,neu thermos gyda bwyd poeth,en,Gallwn gynhesu ciniawau babanod neu blant bach sy'n cael eu prynu gan siop,en,Nid oes gennym asesiad ffurfiol,en,Ond rydyn ni'n cwrdd â'ch plentyn cyn mynd i mewn,en,Pan gynigir lle mae lle derbyn yn rhaid cwblhau ffurflen dderbyn a bod y blaendal o £ 500 yn cael ei dalu,en, or a thermos with hot food. We can also heat up baby or toddler dinners that are shop bought. Mae llaeth yn cael ei gyflenwi canol y bore, os dymunir. Cliciwch yma ar gyfer rhai awgrymiadau ar ginio pecyn. (Please note that Roxeth Mead is a nut free zone so kindly do not include nuts or nut products e.g. Nutella, in your child’s school lunch box).

Admission and Entry to the School

  • Registration: A registration form must be completed and a fee of £75.00 is payable for registering your child’s details with the school. Completion of the Registration From does not guarantee your child a place.
  • Assessment: We do not have a formal assessment, but we do meet with your child before entry.
  • Acceptance: When a place is offered an Acceptance Form must be completed and the deposit of £500 paid.
  • Failure to compete and return the Acceptance Form, Admission Form including medical information, and deposit by the stated date, may result in the place being offered to someone else on the waiting list.
  • Deposit: this will be returned when the child leaves the school, providing there a no debts owing and the correct notice period has been given.

Achievement

The children achieve highly in relation to starting points due to our quality teaching and small class sizes.

Where to Children go on to?

Children go on to attend a variety of schools from Roxeth Mead including, Orley Farm, Haberdashers, Buckingham Prep, Alpha Prep, Buxlow Prep, Reddiford, Quainton Hall and a range of State Schools.

Special Educational Needs or More Able

If you child has Special Educational Needs or is More Able, has an EHCP, or is a child where English is not their first language, please make us aware of this during our admission discussions so that we are fore-warned and can work out the best way to help and support your child.

& Nbsp;

& Nbsp;