Τέλη

ΤΕΛΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΡΟΧΕΘ,,en,ROXETH MEAD SCHOOL FEES Αναθεωρημένη περίοδος φθινοπώρου,,en,νέος,,en

There are 3 terms per year and each term is approximately 11 weeks long.

There are always 33 weeks in a year.

Please click here for the fees list…

ROXETH MEAD SCHOOL FEES Revised Autumn Term 2021 (new)