ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมโรงเรียน ROXETH MEAD,,en,ค่าธรรมเนียมโรงเรียน ROXETH MEAD แก้ไขภาคเรียนฤดูใบไม้ร่วง,,en,ใหม่,,en

There are always 33 weeks in a year.

เวลาระยะเวลา,en,ชมรมอาหารเช้า,en,ตอน 8.30 น.,en,ตอนเช้า,en,เช้า,en,หนึ่ง,so,ช่วงบ่าย,en,เที่ยงวันถึง 15.00 น.,en,หลังเลิกเรียนคลับ,en,PM ถึง 16.00 น,en,ขยายหลังสโมสรโรงเรียน,en,PM ถึง 17.00 น,en:

Breakfast Club – 8am to 8.30am
Morning session – 8.30am – 12.00 midday
Afternoon session – 12.00 midday to 3.00pm
After School Club – 3.00pm to 4pm
Extended after School Club – 4pm to 5pm

Click here for our fees

ROXETH MEAD FEES FROM SEPTEMBER 2023

We offer holiday club from 8am to 4pm for each holiday, at additional cost. This gives working parents all year round care should they need it. There are 3 weeks that we are closed – 2 weeks at Christmas and one week at the end of August in the Summer holiday. We are closed for all Bank Holidays and for 5 staff training days a year.