اطلاعات مفید برای والدین آینده نگر

 

 

  • The school year is divided into three terms of approximately twelve weeks each.
  • Progress reports are given once a term at the end of each term.
  • ما عمل "درهای باز" سیاست, staff being available to talk to parents any afternoon after school.
  • کودکان را به ناهار بسته بندی شده تحت نظارت خوردن. شیر عرضه اواسط صبح, در صورت دلخواه.
  • کودکان پوشیدن لباس ساده است که می تواند به صورت محلی به دست آمده.
  • کلیک کنید اینجا for some tips on packed lunches. (لطفا توجه داشته باشید که Roxeth مید است منطقه مهره آزاد است مهربانی انجام آجیل در فرزند شما جعبه ناهار مدرسه را شامل نمی شود).