Περίοδος Ημερομηνίες

2021-22

Autumn Term 2021

Inset for Staff: Monday 6th & Tuesday 7th September
Term Begins: Wednesday 8th September
Half Term: Monday 18th October – Friday 29th October
Term Ends: Tuesday 14th December after Christmas Nativity at midday

Spring Term 2022

Inset for Staff : Monday 10th & Tuesday 11th January
Term Begins: Wednesday 12th January
Half Term: Monday 14th – Friday 18th February
Term Ends: Friday 25th March at midday

Summer Term 2022

Inset for Staff : Tuesday 19th April
Term Begins: Τετάρτη 20 του Απρίλη
Αργία τράπεζων: Δευτέρα 2 Μαΐου
Half Term: Monday 30th May – Friday 3rd June
Term Ends: Thursday 7th July at midday