Datas prazo

2020-2021

Spring Term 2021
Tuesday 5th January – Friday 26th March at 12 noon
Metade do prazo: Monday 15th February – Friday 19th February
Staff Development Days: Monday 4th January

Summer Term 2021
Tuesday 20th April – Thursday 8th July at 12 noon
Metade do prazo: Monday 31st May – Friday 4th June
Staff Development Days: Monday 19th April and Monday 7th June

 

2021-22

Prazo de outono,,en,Mércores 9 de setembro - Xoves 10 de decembro ás,,en,Luns 26 de outubro,,en,Venres 6 de novembro,,en,Xornadas de desenvolvemento de persoal,,en,Luns 7 e martes 8 de setembro,,en,Prazo de primavera,,en,Martes 5 de xaneiro - venres 26 de marzo ás,,en,Luns 15 de febreiro - Venres 19 de febreiro,,en,Luns 4 de xaneiro,,en,Prazo de verán,,en,Martes 20 de abril - Xoves 8 de xullo ás,,en,Luns 31 de maio,,en,Venres 4 de xuño,,en,Luns 19 de abril e luns 7 de xuño,,en 2021

Inset for Staff: Monday 6th & Tuesday 7th September
Term Begins: Wednesday 8th September
Metade do prazo: Monday 18th October – Friday 29th October
Term Ends: Tuesday 14th December after Christmas Nativity at midday

Spring Term 2022

Inset for Staff : Monday 10th & Tuesday 11th January
Term Begins: Wednesday 12th January
Metade do prazo: Monday 14th – Friday 18th February
Term Ends: Friday 25th March at midday

Summer Term 2022

Inset for Staff : Tuesday 19th April
Term Begins: Wednesday 20th April
Bank Holiday: Monday 2nd May
Metade do prazo: Monday 30th May – Friday 3rd June
Term Ends: Thursday 7th July at midday