วันที่ระยะเวลา

Summer Term 2023

Term Ends: วันพุธ 12TH July at midday

 

ฤดูใบไม้ร่วง,,en,วันพุธที่ 9 กันยายน - วันพฤหัสบดีที่ 10 ธันวาคมเวลา,,en,วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม,,en,วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน,,en,วันพัฒนาพนักงาน,,en,วันจันทร์ที่ 7 และวันอังคารที่ 8 กันยายน,,en,ระยะฤดูใบไม้ผลิ,,en,วันอังคารที่ 5 มกราคม - วันศุกร์ที่ 26 มีนาคมเวลา,,en,วันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ - วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์,,en,วันจันทร์ที่ 4 มกราคม,,en,ภาคฤดูร้อน,,en,วันอังคารที่ 20 เมษายน - วันพฤหัสบดีที่ 8 กรกฎาคมเวลา,,en,วันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม,,en,วันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน,,en,วันจันทร์ที่ 19 เมษายนและวันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน,,en 2023

Inset for Staff: วันจันทร์ 4TH & วันอังคาร 5TH กันยายน

Term Begins:

Wednesday 6th September

ระยะครึ่ง:

Monday 16th October – Friday 27th OctoberHoliday Club available

Term Ends:

วันพุธ 13TH December at midday after Christmas Nativity

Holiday Club – 14th and 15th December
School Closed 2 weeks over Christmas

Spring Term 2024

Inset for Staff: Monday 8th January

Term Begins:

Tuesday 9th January

ระยะครึ่ง:

Monday 12th – Friday 16th February

Term Ends:

Thursday 28th March at midday

Summer Term 2024

Inset for Staff: Monday 22nd & วันอังคารที่ 23 เมษายน,en

Term Begins:

Wednesday 24th April

วันหยุดธนาคาร: Monday 6th May

ระยะครึ่ง:

Monday 27th May – Friday 31st May

Term Ends:

Friday 12th July at midday

School Times

TERM TIME:

8.00 – 8.30 – Breakfast Club Standard full school day 8.30 – 3.00

8.30 – 12.00 morning session

12.00 – 3.00 afternoon session

3 – 4 after school club 1

4 – 5 after school club 2

 

 

HOLIDAY CLUB:

8.00- 9.00 – Breakfast Club Standard full holiday club day 9.00 – 3.00

9.00 – 12.00 morning session

12.00 – 3.00 afternoon session

3 – 4 after school club

 

N.B. Holiday Club is available at additional cost for childcare during the school holidays, ensuring childcare for 48 weeks a year. We are fully closed for 2 weeks at Christmas and 2 weeks at the end of the Summer break.