Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Παραγγελία τροφίμων για μισό όρο,en

6. eyLog for Parents

Uniform List 2023-24

ασφάλεια κινητού τηλεφώνου,,en,EYFS_Parents_Guide-τροποποιήθηκε,,en

EYFS_Parents_Guide-amended

Statutory Framework for the Early Years Foundation Stage (EYFS) 2012

Early Years Curriculum Grid – Development in Months

Parents guide to National Curriculum (Rising Stars)

 

Educational sites

Games from the BBC

Help with reading & maths – Oxford Owl