Gwybodaeth Ddefnyddiol i ddarpar rieni

Uniform List 2018 (5)

& Nbsp;

  • The school year is divided into three terms of approximately twelve weeks each.
  • Adroddiadau cynnydd yn cael eu rhoi ddwywaith y flwyddyn, ar ddiwedd tymor yr Hydref a'r Haf.
  • Rydym yn gweithredu polisi "drws agored", staff ar gael i siarad â rhieni unrhyw bore cyn mynd i'r ysgol.
  • Mae plant ddod â brechdanau i fwyta o dan oruchwyliaeth. Mae llaeth yn cael ei gyflenwi canol y bore, os dymunir, am dâl bychan.
  • Mae plant wisgo gwisg syml sydd i'w gael yn lleol.
  • Cliciwch yma ar gyfer rhai awgrymiadau ar ginio pecyn. (Nodwch fod Roxeth Mead yn barth rhydd gnau ddim mor garedig â chynnwys cnau ym mlwch cinio ysgol eich plentyn).

& Nbsp;