Kunngjøringer

Velkommen til Roxeth Mead

Roxeth Mead School er en uavhengig,en,År gamle,en,Vi var en uavhengig skole for elever frem til slutten av året,en,Men dette endret seg i september,en,Da vi bestemte oss for å fokusere all vår oppmerksomhet på barnehageforsyningen,en,Vi er nå registrert hos Ofsted,en,Registreringsnummer,en,Se vårt Ofsted -registreringssertifikat her,en,EY -registreringssertifikat,en,Vår siste ISI -inspeksjon rapporterte,en Barnehage for 0 – 5 year olds.

We were an Independent School for pupils up to the end of Year 2, but this changed in September 2022, when we decided to focus all our attention on Nursery provision. We are now registered with Ofsted. Registration Number 2698712. See our Ofsted Registration Certificate here…

EY Registration Certificate

Skolen ble grunnlagt i 1859 and is situated in Harrow in north-west London in an attractive, konverterte hus og omkringliggende hager, inkludert en hard lekeområde. Skolens mål er å maksimere hver elev potensial i både sin personlige og faglige utvikling. Skolen er stolt av det faktum at fordi det er liten, det er i stand til å gi hver enkelt elev den hjelpen den trenger.

Our last ISI inspection reported:

“The teaching enables pupils to make good progress, encompasses effective behaviour management and is supported by suitable resources”.

“Principles and values are actively promoted which facilitate the personal development of pupils as responsible, tolerant, law abiding citizens”.

“Good behaviour is promoted and bullying prevented”.

The staff and I hope that our website gives you a good overview of Roxeth Mead School. Vi ønsker deg velkommen til kontakt oss eller gjøre en avtale for å komme og se oss hvis du ønsker mer informasjon. You can always keep up to date with school news and activities by visiting our Twitter feed.

Mrs Suzanne Goodwin Eieren,en,sjef,en,lavere skole,en,Barnehageansvarlig,en,øvre skole,en,Personale,en,Frøken M Gohil,mr,Savner A Hayes,en,Frøken Pallavi,en & Rektor

Mrs Sarah Mackintosh Co-Headteacher

 

Generell databeskyttelsesforskrift,,en,GDPR,,en,er en del av EU-bred lovgivning som bestemmer hvordan personopplysninger behandles og holdes trygt og de juridiske rettighetene individene har i forhold til sine egne data,,en,Det gjelder fra 25. mai,,en,til alle organisasjoner som behandler eller håndterer personopplysninger,,en,inkludert skoler,,en,Det ligner databeskyttelsesloven,,en,DPA,,de,De fleste av forskjellene involverer GDPR-bygningen på eller styrker prinsippene i DPA,,en,Vær så snill,,en,for kopier av vår databeskyttelsespolicy og personvernerklæringer, eller se vår policyside,,en,Databeskyttelsesansvarlig,,en,Databeskyttelsesansvarlig er ansvarlig for å overvåke dataskydd i skolen,,en,Hvis du har noen spørsmål i denne forbindelse,,en,vennligst ta kontakt med fru Sarah Mackintosh på skolen eller via slmackintosh@sky.com,,en (GDPR) is a piece of EU-wide legislation which determines how people’s personal data is processed and kept safe and the legal rights individuals have in relation to their own data. It applies from 25th May 2018 to all organisations that process or handle personal data, including schools. It is similar to the Data Protection Act (DPA) 1998; most of the differences involve the GDPR building on or strengthening the principles of the DPA. Please kontakt oss for copies of our Data Protection Policy and Privacy Notices or see our Policies Page.

Data Protection Officer – The Data Protection Officer is responsible for overseeing data protection within the School. If you have any questions in this regard, please do contact Mrs Sarah Mackintosh at the school or via slmackintosh@sky.com

 

Galleri

Lasting ...
image 07-jpg image 03-jpg image 01-jpg image 06-jpg image 04-jpg image 05-jpg