Skolepolitikk

Følgende retningslinjer kan nås her,,en,RM førstehjelp,,en,Retningslinjer for administrasjon av medisiner 2018.docx,,en,RM Antimobbepolitikk 2018.docx,,en,RM Atferdspolitikk april,,en,Retningslinjer for klager på RM,,en,Prosedyre 2018.docx,,en,Vi hadde ingen formelle klager i,,en,RM Helse,,en,18. september. Docx,,en,RM CP,,da,Andre retningslinjer er tilgjengelig her,,en,Tilgjengelighetsplan,,en,RM tilgjengelighetsplan 18-19.doc,,en,RM Politikk for kollektiv tilbedelse 18.okt. Doc,,en,RM Likestillings- og mangfoldspolitikk 18. april. Docx,,en,Beredskapsplan,,en,RM-beredskapsplan 18. september. Dok,,en,Unntak,,en,Retningslinjer for unntak av RM april,,en,Brannsikkerhet,,en,Retningslinjer for brannsikkerhet og risikovurdering av RM 2018.docx,,en,Online sikkerhet,,en,RM Online sikkerhetspolicy 18. okt. Doc,,en,RM Intimate Care april,,en,RM SEND Policy Sept 2018.doc,,en,RM Staff Code of Conduct 18. april. Dok,,en,Varsling,,en,RM varslingspolicy april,,en,dok,,en