სკოლის პოლიტიკა

აქ შეგიძლიათ იხილოთ შემდეგი პოლიტიკა,,en,RM პირველი დახმარება,,en,მედიკელთა პოლიტიკის ადმინისტრირება 2018.docx,,en,RM ანტი-დაშინების პოლიტიკა 2018.docx,,en,RM ქცევა პოლიტიკის აპრილი,,en,RM საჩივრების პოლიტიკის პროცედურა,,en,ფორმალური საჩივრები არ გვქონდა,,en,RM ჯანმრთელობა,,en,docx,,en,RM კურიკულუმი პოლიტიკა ოქტ 18.docx,,en,RM- ის დაცვის პოლიტიკა განახლდა სექტემბერი,,en,სხვა პოლიტიკა ხელმისაწვდომია ოფისიდან,,en,ხელმისაწვდომობის გეგმა,,en,გადაუდებელი გეგმა,,en,გამონაკლისები,,en,Სახანძრო უსაფრთხოება,,en,ონლაინ უსაფრთხოება,,en,უიშვიათესი,,en