სასარგებლო ინფორმაცია

ჩვენ ცოტა ხნის წინ დავამატეთ სენსორული ოთახი,en,ხელის გული,en,ჩვენ მშობლებს ვუკავშირდებით თვალის საშუალებით,en,დააჭირეთ აქ Eylog მშობლის სახელმძღვანელოს,en, where the pupils can explore light, sound and texture in a risk free environment.

EYLog – We communicate with parents via the EYLog. Click here for the EYLog parent guide

6. eyLog for Parents

OFSTED ანგარიში,,en,გთხოვთ დააწკაპუნოთ აქ ჩვენი უახლესი Ofsted ანგარიშის ასლის სანახავად,,en. Please click here to see a copy of our latest Ofsted Report.

EYR Inspection Report EIF

 

BRITISH VALUES – Promoting British Values at Roxeth Mead School

The DfE stresses the need “to create and enforce a clear and rigorous expectation on all schools to promote the fundamental British values of democracy, the rule of law, individual liberty and mutual respect and tolerance of those with different faiths and beliefs.” The Government set out its definition of British values in the 2011 Prevent Strategy, and these values were reiterated in 2014. At Roxeth these values are reinforced regularly and in the following ways:

Democracy
• Each year the children discuss class rules and the rights associated with these (age appropriate). All the children are encouraged to contribute to this and talk about the importance of everyone playing a part in this.

The Rule of Law
• კანონების მნიშვნელობა,,en,ისინი იყვნენ ისინი, ვინც მართავს კლასს,,en,სკოლა,,en,ან ქვეყანა,,en,თანმიმდევრულად გააძლიერებენ როქსთში,,en,• მოსწავლეები ადრეული ასაკიდან სწავლობენ სკოლის წესებს და წესების და კანონების მიზეზებს,,en,რომ ისინი მართავენ და დავიცვათ,,en,ბავშვები ასევე ასწავლიან იმ ვალდებულებებს, რომლებშიც ეს ეხება და შედეგებს, როდესაც კანონები გატეხილია,,en,ვიზიტები ხელისუფლებისაგან, როგორიცაა პოლიცია და სახანძრო სამსახური, ხელს უწყობს ამ შეტყობინებას,,en,• წესები თანმიმდევრულად გააძლიერებს რეგულარული სასკოლო დღის განმავლობაში,,en,ასევე შეკრებებში,,en,• Roxeth ჩვენ გვაქვს,,en,STAR წესები, რომლებიც ნაჩვენებია სკოლის ირგვლივ,,en,Თვითკონტროლი,,en,მიიღეთ პასუხისმგებლობა ჩვენს ქმედებებზე,,en,ყოველთვის დაიცვას ინსტრუქცია,,en,პატივისცემა,,en,ინდივიდუალური ლიბერთი,,en,• Roxeth,,en, whether they be those that govern the class, the school, or the country, are consistently reinforced at Roxeth.
• Pupils are taught from an early age the rules of the school and the reasons behind rules and laws i.e. that they govern and protect us. Children are also taught the responsibilities that this involves and the consequences when laws are broken. Visits from authorities such as the Police and Fire Service help reinforce this message.
• The rules are consistently reinforced throughout regular school days, as well as in assemblies.
• At Roxeth we have 4 STAR Rules that are displayed around the school:
Self-control
Take responsibilities for our actions
Always follow instruction
Respect

Individual Liberty
• At Roxeth, მოსწავლეები აქტიურად ეხმარებიან არჩევანის გაკეთებას,,en,იციან, რომ ისინი უსაფრთხო და დამხმარე გარემოში არიან,,en,როგორც სკოლის მოსწავლეებს ვასწავლით და უზრუნველყოფს საზღვრებს ახალგაზრდა მოსწავლეებისთვის, რათა ინფორმირებული არჩევანი გააკეთონ,,en,უსაფრთხო გარემოსა და გაძლიერებულ განათლებას,,en,• მოსწავლეებს ეცნობებათ,,en,გაიგოს და განახორციელონ თავიანთი უფლებები და პირადი თავისუფლებები და ურჩია, როგორ განახორციელონ ეს უსაფრთხოდ,,en,მაგალითად ჩვენი ონლაინ უსაფრთხოებისა და PSHE გაკვეთილების საშუალებით,,en,Ურთიერთპატივისცემა,,en,• ურთიერთპატივისცემა ჩვენი ღირებულებების გულშია,,en,ბავშვები სწავლობენ, რომ მათი ქცევები გავლენას ახდენს საკუთარი უფლებებით და სხვებისგან,,en,• სკოლის საზოგადოების ყველა წევრს ეძლევათ ერთმანეთის მიმართ პატივისცემა,,en,• ჩვენი STAR- ის ბოლო წესები პატივს სცემს,,en,განსხვავებული რწმენისა და რწმენის ტოლერანტობა,,en, knowing that they are in a safe and supportive environment. As a school we educate and provide boundaries for young pupils to make informed choices, through a safe environment and an empowering education.
• Pupils are encouraged to know, understand and exercise their rights and personal freedoms and advised how to exercise these safely, for example through our online safety and PSHE lessons.

Mutual Respect
• Mutual respect is at the heart of our values. Children learn that their behaviours have an effect on their own rights and those of others.
• All members of the school community are encouraged to treat each other with respect.
• The last of our STAR rules is Respect.

Tolerance of those of Different Faiths and Beliefs
• ჩვენ აქტიურად შეუწყობს ხელს მრავალფეროვნებას სხვადასხვა რელიგიისა და კულტურის დღესასწაულებით,,en,• რელიგიური განათლების გაკვეთილები და PSHE გაკვეთილები და ასამბლეები ხელს უწყობენ ტოლერანტობის გზავნილებს და სხვათა პატივისცემას,,en,• სხვადასხვა რწმენისა და რელიგიის წევრები ხელს უწყობენ ცოდნის გაზიარებას კლასსა და სკოლაში სწავლის გასაძლიერებლად,,en,• ბავშვები ეწვევა თაყვანისცემას, რომლებიც მნიშვნელოვანია სხვადასხვა რწმენით,,en,როქსთში აქტიურად დავუშვებთ მოსწავლეებს,,en,პერსონალი ან მშობლები გამოთქვამენ მოსაზრებებს, რომლებიც ეწინააღმდეგება ფუნდამენტურ ბრიტანულ ფასეულობებს,,en,მათ შორის "ექსტრემისტული" შეხედულებები,,en,როგორ ხდება ბრიტანული ფასეულობები გაკვეთილებზე,,en,• ინგლისური,,en,მრავალ წიგნს ექნება ტოლერანტობის თემები,,en,ურთიერთპატივისცემა და დემოკრატია,,en.
• Religious Education lessons and PSHE lessons and assemblies reinforce messages of tolerance and respect for others.
• Members of different faiths and religions are encouraged to share their knowledge to enhance learning within classes and the school.
• The children visit places of worship that are important to different faiths.

At Roxeth we will actively challenge pupils, staff or parents expressing opinions contrary to fundamental British Values, including ‘extremist’ views.

How British Values may translate into Lessons:
• English: Many books will have themes covering tolerance, mutual respect and democracy. გაკვეთილები შეისწავლის ამ თემებს, თუ როგორ აისახება სიმბოლოები ეს ღირებულებები,,en,პოეზია,,en,ასევე განიხილება სხვა კულტურების სიმღერები და ენები,,en,გაკვეთილები შეიძლება გაეცნოთ კონცეფციების მნიშვნელობას, როგორიცაა თავისუფლება,,en,დემოკრატია და ტოლერანტობა,,en,• PSHE,,en,მოქალაქეობა,,en,მოსწავლეებმა უნდა გაიგონ საკუთარი უფლებები და თავისუფლებები,,en,და ისინი ურჩია, თუ როგორ უნდა განახორციელოს ეს უსაფრთხოდ,,en,მოსწავლეებს საშუალება აქვთ ისწავლონ დემოკრატიის სხვადასხვა მოდელების შესახებ და მონაწილეობა მიიღონ ხმაში,,en,მოსწავლეთა ხმა კითხვარები და სტუდენტური საბჭო,,en,ისეთი თემები, როგორიცაა თანაბარი უფლებები,,en,ზიანის მიყენება და ელექტრონული უსაფრთხოება ასწავლიან,,en,• Რელიგიური განათლება,,en,რე,,en,გაკვეთილები ხელს უწყობს ტოლერანტობის გზავნილებს და სხვათა პატივისცემას,,en,ბავშვებს აქვთ საშუალება, ეწვიონ თაყვანისცემის ადგილებს, რომლებიც მნიშვნელოვანია რწმენისადმი,,en. Poetry, songs and languages from other cultures are also examined. Lessons may explore the meaning of concepts such as liberty, democracy and tolerance.
• PSHE / Citizenship: Pupils should be able to understand their personal rights and freedoms, and they are advised on how to exercise these safely. Pupils have the opportunity to learn about different models of democracy and take part in votes, pupil voice questionnaires and the student council. Topics such as equal rights, prejudice and e-safety are taught.
• Religious education (RE): Lessons reinforce messages of tolerance and respect for others. Children have the opportunity to visit places of worship that are important to different to faiths. We actively promote diversity through celebrations of different faiths and cultures.
• History and geography: Pupils analyse events in UK and world history where British values have been tested such as both World Wars. In geography, pupils look at how different cultures live and work throughout the world.
• In other lessons – we take turns, respect other’s opinions, show respect and tolerance.