Na kontaktoni

Detajet e kontaktit,,en,info@roxethmead.com,,en,Kryeredaktori është znj. S Goodwin,,en,Bashkëkryesuesi është znj. S Mackintosh,,en:

Buckholt Shtëpia
25 Rruga e Mesme
Harrow në Hill
0HW HA2
0208 422 2092

Email – info@roxethmead.com

The Headteacher is Mrs Suzanne Goodwin, the Co-Headteacher is Mrs Sarah Mackintosh. The School Business Manager is Mrs Claire Blunt.