Newsletters

Комуникацията с родителите е важна,en,Ние общуваме ежедневно през Eylog,en,Където родителите ще видят,en,снимки,en,на детето си, участващо в забавните дейности на деня,en,Ще изпращаме и писма и информация по имейл,en,В допълнение,en,Публикуваме бюлетин в края на всеки половин срок,en,Така че родителите могат да получат вкус на случващото се във всички класове в,en,и където публикуваме други съобщения,en,Моля, кликнете тук, за да видите последните ни бюлетини,en. We communicate daily through the EYLog, where parents will see photos of their child engaging in the fun activities of the day. We will also send letters and information via email.

In addition, we publish a newsletter at the end of each half term, so parents can get a flavour of what is happening across all classes in the Разсадник and where we publish other messages.

Please click here to view our latest newsletters…

++ Roxeth May,en 2024

++ Roxeth March 2024 2

++ Roxeth февруари,en 2024

++ Roxeth October 2023

++ Roxeth July 2023