Newsletters

Kommunikasjon med foreldre er viktig,en,Vi kommuniserer daglig gjennom eyelog,en,Hvor foreldre vil se,en,bilder,en,av barnet deres som driver med dagens morsomme aktiviteter,en,Vi vil også sende brev og informasjon via e -post,en,I tillegg,en,Vi publiserer et nyhetsbrev på slutten av hver halve termin,en,Så foreldre kan få en smak av hva som skjer i alle klasser i,en,Og hvor vi publiserer andre meldinger,en,Klikk her for å se de siste nyhetsbrevene våre,en. We communicate daily through the EYLog, where parents will see photos of their child engaging in the fun activities of the day. We will also send letters and information via email.

In addition, we publish a newsletter at the end of each half term, so parents can get a flavour of what is happening across all classes in the Barnehage and where we publish other messages.

Please click here to view our latest newsletters…

++ Roxeth mai,en 2024

++ Roxeth March 2024 2

++ Roxeth February 2024

++ Roxeth October 2023

++ Roxeth July 2023