A entrada á escola

Por favor, chame a escola para organizar unha visita á escola,,en,por favor complete o,,en,que se pode descargar facendo clic aquí -,,en,Inserto de folleto,,en,Información de rexistro,,en,Form.docx,,en,Por favor, devolve-lo ao Xefe de avaliación xunto cun cheque por £ 75.00,,en,Para,,en,Correo electrónico,,en,info@roxethmead.com,,en,PACK DE ADMISIÓNS,,en,Unha vez rexistrado e avaliado o seu fillo,,en,necesitas completar o paquete de admisión,,en,• Completar o formulario de admisión,,en,Formulario de admisión Roxeth Mead.docx,,en,• Lea os termos e condicións,,en,Termos,,en,Condicións,,en,• Rexistra o formulario de aceptación,,en,Formulario de Aceptación de Entrada.docx,,en,• Firma o impreso de consentimento fotográfico. Imaxes fotográficas dos nenos,,en,Imaxes fotográficas do formulario de consentimento dos nenos Roxeth Mead.docx,,en,Voltar con,,en,• Depósito de £ 500,,en.

If you wish to register your child, please complete the registration form which can be downloaded by clicking here – Prospectus Insert – Registration Info & Form.docx. Devolveo ao director xunto cunha taxa de rexistro de £ 75,00,en.

To: Roxeth Mead Escola, Buckholt Casa, 25 Middle Road, Harrow on the Hill, Middlesex, HA2 OHW.

Email: info@roxethmead.com

ADMISSIONS PACK:
Once you have registered and your child has been assessed, you need to complete the admissions pack:
• Complete the Admissions Form Admissions Form Roxeth Mead.docx
• Read the Terms and Conditions Termos e condicións estándar Rev April,en 2019
• Sign the Acceptance Form Entrance Acceptance Form.docx
• Sign the Photographic Consent Form Photographic Images of Children Photographic Images of Children Consent Form Roxeth Mead.docx

Return with
• £500 deposit
• Certificado de nacemento ou pasaporte do seu fillo como proba de data de nacemento,,en,• Fotografía recente de tamaño do pasaporte do seu fillo,,en,con nome na parte de atrás,,en,• Calquera documentación de apoio, por exemplo,,en,Plan de atención e saúde educativa,,en,calquera outra Necesidade educativa especial,,en,anterior,,en,viveiro,,en,informes, etc.,,en,docx,,en,DATOS TERMINOS 2018.docx,,en
• Passport sized recent photograph of your child, with name on the back
• Any supporting documentation e.g. Educational Care and Health Plan, any other Special Educational Needs, previous nursery reports etc.

Uniform List 2023-24