Term Dates

 

Summer Term 2024

Inset for Staff: E hënë 22,en,E hënë 6 maj,en,E hënë 27 maj - E Premte 31 maj,en,E Premte 12 Korrik në mesditë,en,datat e erm,en,E hënë 2 Shtator dhe E Martë 3 Shtator,en,E hënë 21 Tetor - E Premte 1 Nëntor,en,Dhjetor në mesditë pas lindjes,en,Klubi i Pushimeve - Në dispozicion,en,Shkolla e Mbyllur,en,javë gjatë Krishtlindjeve,en,E hënë 6 Janar,en,E hënë 17 - E Premte 21 Shkurt,en,E Premte 28 Mars në mesditë,en,E martë 22 Prill,en,E Mërkurë 23 Prill,en,E hënë 5 maj,en,E hënë 26 maj - E Premte 30 maj,en,E Premte 11 Korrik,en,Kohë shkollore,en,Kohë e afatit,en,- Klubi Mëngjesi Standard Dita e plotë e Shkollës,en,seancë në mëngjes,en,seancë pasdite,en,Pas Klubit Shkollor,en,Klub pushimi,en,- Klubi i Mëngjesit Standard Dita e Klubit të Pushimeve të Plota,en,N.b,en,Klubi i pushimeve është në dispozicion me kosto shtesë për kujdesin e fëmijëve gjatë pushimeve shkollore,en,Sigurimi i kujdesit për fëmijët për,en,javë në vit,en & Tuesday 23rd April

Term Begins:

Wednesday 24th April

Bank Holiday: Monday 6th May

Half Term:

Monday 27th May – Friday 31st May

Term Ends:

Friday 12th July at midday

Term Dates 24- 25

Autumn Term 2024

Inset for Staff:

Monday 2nd September and Tuesday 3rd September

Term Begins:

Wednesday 4th September

Half Term:

Monday 21st October – Friday 1st November

Term Ends:

E mërkurë 11th December at midday after the Nativity

Holiday Club – available

School Closed 2 weeks over Christmas

 

Spring Term 2025

Inset for Staff:

Monday 6th January

Term Begins:

Tuesday 7th January
Half Term:

Monday 17th – Friday 21st February

Term Ends:

Friday 28th March at midday

Summer Term 2025

Inset for Staff:

Tuesday 22nd April

Term Begins:

Wednesday 23rd April

Bank Holiday: Monday 5th May

Half Term:

Monday 26th May – Friday 30th May

Term Ends:

Friday 11th July

School Times

TERM TIME:

8.00 - 8.30 – Breakfast Club Standard full school day 8.30 - 3.00

8.30 - 12.00 morning session

12.00 - 3.00 afternoon session

3 - 4 after school club 1

4 - 5 after school club 2

 

 

HOLIDAY CLUB:

8.00- 9.00 – Breakfast Club Standard full holiday club day 9.00 - 3.00

9.00 - 12.00 morning session

12.00 - 3.00 afternoon session

3 - 4 after school club

 

N.B. Holiday Club is available at additional cost for childcare during the school holidays, ensuring childcare for 48 weeks a year. Ne jemi plotësisht të mbyllur për të,en,javë në fund të pushimit të verës,en 2 weeks at Christmas and 2 weeks at the end of the Summer break.