Term Dates

Term Dates 2022-23

Kataga ng Taglagas,,en,Miyerkules ika-9 ng Setyembre - Huwebes ika-10 ng Disyembre sa,,en,Lunes ika-26 ng Oktubre,,en,Biyernes Ika-6 ng Nobyembre,,en,Mga Araw ng Pag-unlad ng Staff,,en,Lunes 7 at Martes ika-8 ng Setyembre,,en,Term ng Spring,,en,Martes Ika-5 ng Enero - Biyernes 26 Marso sa,,en,Lunes ika-15 ng Pebrero - Biyernes ika-19 ng Pebrero,,en,Lunes ika-4 ng Enero,,en,Panahon ng Tag-init,,en,Martes ika-20 ng Abril - Huwebes ika-8 ng Hulyo sa,,en,Lunes ika-31 ng Mayo,,en,Biyernes ika-4 ng Hunyo,,en,Lunes ika-19 ng Abril at Lunes ng ika-7 ng Hunyo,,en 2022

Inset for Staff: Lunes 5th & Martes 6th Setyembre

Term Begins: Wednesday 7th September

Half Term: Monday 17th October – Friday 28th October

Term Ends: Tuesday 13th December at midday after Christmas Nativity

 

Spring Term 2023

Inset for Staff : Martes 3rd & Miyerkules 4th January

Term Begins: Huwebes 5th January

Half Term: Monday 13th – Friday 17th February

Term Ends: Biyernes 24th March at midday

 

Summer Term 2023

Inset for Staff : Tuesday 18th April

Term Begins: Miyerkules 19th Abril
Bank Holiday: Lunes 1st Mayo

Half Term: Monday 29th May – Friday 3rd June

Term Ends: Miyerkules 12th July at midday