Term Dates

Summer Term 2023

Term Ends: Miyerkules 12th July at midday

 

Kataga ng Taglagas,,en,Miyerkules ika-9 ng Setyembre - Huwebes ika-10 ng Disyembre sa,,en,Lunes ika-26 ng Oktubre,,en,Biyernes Ika-6 ng Nobyembre,,en,Mga Araw ng Pag-unlad ng Staff,,en,Lunes 7 at Martes ika-8 ng Setyembre,,en,Term ng Spring,,en,Martes Ika-5 ng Enero - Biyernes 26 Marso sa,,en,Lunes ika-15 ng Pebrero - Biyernes ika-19 ng Pebrero,,en,Lunes ika-4 ng Enero,,en,Panahon ng Tag-init,,en,Martes ika-20 ng Abril - Huwebes ika-8 ng Hulyo sa,,en,Lunes ika-31 ng Mayo,,en,Biyernes ika-4 ng Hunyo,,en,Lunes ika-19 ng Abril at Lunes ng ika-7 ng Hunyo,,en 2023

Inset for Staff: Lunes 4th & Martes 5th Setyembre

Term Begins:

Wednesday 6th September

Half Term:

Monday 16th October – Friday 27th October – Holiday Club available

Term Ends:

Miyerkules 13th December at midday after Christmas Nativity

Holiday Club – 14th and 15th December
School Closed 2 weeks over Christmas –

Spring Term 2024

Inset for Staff: Lunes ika -8 ng Enero,en,Martes ika -9 ng Enero,en,Lunes ng ika -12 - Biyernes ika -16 ng Pebrero,en,Huwebes ika -28 ng Marso sa tanghali,en,Lunes 22nd,en,Lunes Ika -6 ng Mayo,en,Lunes 27 Mayo - Biyernes 31 Mayo,en,Biyernes 12 Hulyo sa tanghali,en,- Pamantayan sa Breakfast Club Buong Araw ng Paaralan,en,Holiday Club,en,- Pamantayan sa Breakfast Club Full Holiday Club Day,en,Linggo sa pagtatapos ng pahinga sa tag -init,en

Term Begins:

Tuesday 9th January

Half Term:

Monday 12th – Friday 16th February

Term Ends:

Thursday 28th March at midday

Summer Term 2024

Inset for Staff: Monday 22nd & Martes ika-23 ng Abril,,en,Huwebes ika-5 ng Setyembre,,en,Lunes ika-21 ng Oktubre hanggang Biyernes ika-1 ng Nobyembre kasama,,en,Huwebes Disyembre 12 sa tanghalian,,en,Martes ika-3,,en,Miyerkules 4 Setyembre,,en,Miyerkules ika-8 ng Enero,,en,Lunes Pebrero 17 hanggang Biyernes ika-21 ng Pebrero,,en,Biyernes ika-3 ng Abril sa tanghalian,,en,Martes ika-7 ng Enero,,en,Miyerkules Abril 22,,en,Lunes Mayo 25 hanggang Biyernes Mayo 29,,en,Biyernes ika-3 ng Hulyo sa tanghalian,,en,Lunes ika-20,,en,Martes ika-21 ng Abril,,en

Term Begins:

Wednesday 24th April

Bank Holiday: Monday 6th May

Half Term:

Monday 27th May – Friday 31st May

Term Ends:

Friday 12th July at midday

School Times

TERM TIME:

8.00 – 8.30 – Breakfast Club Standard full school day 8.30 – 3.00

8.30 – 12.00 morning session

12.00 – 3.00 afternoon session

3 – 4 after school club 1

4 – 5 after school club 2

 

 

HOLIDAY CLUB:

8.00- 9.00 – Breakfast Club Standard full holiday club day 9.00 – 3.00

9.00 – 12.00 morning session

12.00 – 3.00 afternoon session

3 – 4 after school club

 

N.B. Holiday Club is available at additional cost for childcare during the school holidays, ensuring childcare for 48 weeks a year. We are fully closed for 2 weeks at Christmas and 2 weeks at the end of the Summer break.