School Policies

Maaaring ma-access dito ang mga sumusunod na patakaran,,en,RM First Aid,,en,Pangangasiwa ng Patakaran sa Gamot 2018.docx,,en,RM Anti-Bullying Policy 2018.docx,,en,Patakaran sa Pag-uugali RM Abril,,en,Patakaran sa Reklamo ng RM,,en,Pamamaraan 2018.docx,,en,Wala kaming pormal na reklamo,,en,RM Health,,en,Septiyembre 18.docx,,en,Ang ibang mga patakaran ay makukuha dito,,en,Planong Accessibility,,en,RM Accessibility Plan 18-19.doc,,en,RM Kolektibong Pagsamba Patakaran Oktubre 18.docx,,en,RM Equality at Diversity Policy Abril 18.docx,,en,Plano ng Emergency,,en,RM Emergency Plan Sept 18.doc,,en,Mga pagbubukod,,en,Patakaran sa Pagbubukod ng Abril Abril,,en,Kaligtasan ng Sunog,,en,RM Fire Policy Policy at Risk Assessment 2018.docx,,en,Kaligtasan sa Online,,en,Patakaran sa Kaligtasan ng Online na RM Oktubre 18.docx,,en,RM Intimate Care Abril,,en,RM SEND Policy Sept. 2018.doc,,en,RM Staff Code of Conduct April 18.doc,,en,Whistleblowing,,en,RM Whistleblowing Policy Abril,,en,doc,,en