בעלי בתי הספר,,en,ניתן ליצור קשר עם המנהל הראשי ועם הבעלים,,en

גברת סוזן גודווין,,en,יו"ר,,en,גברת שרה מקינטוש,,en,גברת קלייר בלאנט,,en – Chairman

Mrs Sarah Mackintosh

Mrs Claire Blunt

The Company, Roxeth Mead (Buckholt) Ltd is registered at 25 Middle Road, Harrow, Middlesex, HA2 0HW 02084222092.