Curriculum

Biz Erkən İllər Vakfı Mərhələ Kurikulumunu izləyirik,,en,Məktəbəqədər və qəbul imtahanları,,en,Bu link EYFS Kurikulumunu izah edir,,en,Erkən İllər Tədris proqramı,,en,Aylarda inkişaf,,en,Yılda,,en,Milli Kurikulumu təqib edirik,,en,Bu link, İbtidai Milli Kurikulumu izah edir,,en,Valideynlər Milli Kurikuluma müraciət edirlər,,en,Rising Stars,,en Uşaq otağı, Pre-School and Reception classes. Bu link EYFS-i izah edir,,en,EYFS_STATUTORY_FRAMEWORK_2017,,en EYFS_STATUTORY_FRAMEWORK_2017 and the following link explains how children develop through it Early Years Curriculum Grid – Development in Months. Alternatively you might like to refer to this document Development-Matters-FINAL-PRINT-AMENDED

In Years 1 & 2 we follow the National Curriculum. This link explains the Primary National Curriculum Parents guide to National Curriculum (Rising Stars)

Our School Curriculum Policy is here… RM Curriculum Policy Oct 18.docx

EYFS İllik Kurikulum Planımız burada,,en,EYFS Uzunmüddətli Planlaşdırma,,en,Bizim ilimiz,,en,İllik Kurikulum Planı burada,,en,Planlaşdırma J Conway,,en … EYFS Long Term Planning 19-20

Our Year 1 & 2 Yearly Curriculum Plan is here …Year 1 Planning J Conway 19-20