Curriculum

Biz Erkən İllər Vakfı Mərhələ Kurikulumunu izləyirik,,en,Məktəbəqədər və qəbul imtahanları,,en,Bu link EYFS Kurikulumunu izah edir,,en,Erkən İllər Tədris proqramı,,en,Aylarda inkişaf,,en,Yılda,,en,Milli Kurikulumu təqib edirik,,en,Bu link, İbtidai Milli Kurikulumu izah edir,,en,Valideynlər Milli Kurikuluma müraciət edirlər,,en,Rising Stars,,en Uşaq otağı, Pre-School and Reception classes. Bu link EYFS-i izah edir,,en,EYFS_STATUTORY_FRAMEWORK_2017,,en EYFS_STATUTORY_FRAMEWORK_2017 and the following link explains how children develop through it Early Years Curriculum Grid – Development in Months. Alternatively you might like to refer to this document Development-Matters-FINAL-PRINT-AMENDED

We record evidence of the EYFS on the EY Log. Here is a parent Guide to the EY Log eyLog for Parents

In Years 1 & 2 we follow the National Curriculum. This link explains the Primary National Curriculum Parents guide to National Curriculum (Rising Stars)

Our School Curriculum Policy is here… RM Curriculum Policy Oct 18.docx

Our EYFS Yearly Curriculum Plan is here … Roxeth Curriculum Map 2020-2021

Our Year 1 & 2 Yearly Curriculum Plan is here …Year 1.2 Final Curr Map