Curriculum

Roxeth Meadin opetussuunnitelma noudattaa,en,Varhaisvuosien säätiön vaihe,en,'Eyfs',is,kehys,en,Tämän koulutuskehyksen määrittelee Ison -Britannian hallitus ja sen täytäntöönpano valvoo ja arvioi Ofsted,en,Roxethin kaltaisten yksittäisten taimitarhojen laskeminen on puitteen toteuttaminen ja pyrimme tekemään niin optimaalisella tavalla,en,Tämä kaikki saavutetaan stressitöntä,en,rento tapa,en,Lähes kokonaan aktiivisen pelin kautta taapero- ja esiopetushuoneissamme ja rakenteellisemmalla tavalla,en,Huoneet,en,Lapset ovat valmiita siirtymään kouluun ja vastaanottovuoteen,en,Tämä lähestymistapa tekee oppimisesta luonnollisen - ja valtavan hauskaa,en,”Lapset oppivat johtamalla omaa leikkiään,en,ja osallistumalla peliin, jota aikuiset ohjaavat. ”,en,Koulutusministeriö,en Early Years Foundation Stage (‘EYFS’) framework. This educational framework is specified by the UK Government and its implementation is overseen and appraised by Ofsted. It’s down to individual nurseries like Roxeth to implement the framework and we strive to do so in the optimum way. This is all achieved in a stress-free, relaxed way, almost entirely through active play in our Toddler and Pre-school Rooms and in a more structured way in the Lastentarha Rooms, ensuring children are ready for transfer to school and the Reception year. This approach makes learning natural — and immense fun!

“Children learn by leading their own play, and by taking part in play which is guided by adults.” (Department for Education).

EYFS -opetussuunnitelma kattaa kaikki kriittisesti tärkeät oppi- ja kehitysalueet vauvoille,en,syntymästä,en,vanhentuneiksi,en,Sellaisenaan,en,Se sopii täydellisesti lapsille Roxethin lastentarhassa,en,Se,en,Opetussuunnitelman tärkeimmät alueet,en,keskeiset alueet varhaisvuosien opetussuunnitelmassa,en,Nämä sisältävät,en,'Pääosat' alueet, jotka,en,puolestaan,en,yhdistää ja parantaa jäljellä olevia neljää - kukin auttaa parantamaan toista,en,Viestintä,en,Kieli,en,on ensimmäinen EYFS-pohjaisen opetussuunnitelman kolmesta ensisijaisesta alueesta,en,Ilman hyvää viestintää ja kielitaitoa,en,Kaikki muut oppimisalueet voivat kärsiä,en,Joten nämä ovat kriittisen tärkeitä taitoja lapsille hallita varhaisvuosina,en (from birth) up to children aged 5. As such, it’s a perfect fit for children at Roxeth Nursery.

Curriculum Intent – At Roxeth Mead School our vision is to create a school which encourages its children to be successful learners, confident individuals and to achieve personal success. The building blocks of learning, which make up ROXETH are the foundations on which our curriculum is built. Our aim is that these elements run through every lesson, experience and opportunity.

Our curriculum allows / offers:

Respect – activities rooted in respect of others and our surroundings

Opportunity – that is ambitious and creates memorable moments, awe and wonder and joyful experiences for all

eXcellence – in all that we do including quality and attainment

Engaging activities that create enthusiasm and a joy of learning that will last life long

Transferable Skills – cultivating skills that can be applied in a range of contexts

Humour activities that enable fun and laughter

 

The 3 Prime Areas of the Curriculum

There are 7 key areas within the early years curriculum. These include 3 ‘prime’ areas which, in turn, interconnect and enhance the remaining four — each helping to improve the other.

  • Communication & Language is the first of the three prime areas of our EYFS-based curriculum. Without good communication and language skills, all other areas of learning could suffer, so these are critically important skills for children to master in their early years. Taimitarhan henkilökunta rohkaisee siksi henkilöstön ja lasten välistä rikasta viestintää - ja vertaiskäyttäjälle - ensimmäisestä päivästä lähtien, kun he liittyvät lastentarhaan,en,Kieli- ja viestintätaidot kasvavat luonnollisesti lapsille kiinnostamalla,en,hauskoja aktiviteetteja, kuten roolipeli,en,Tarinankerronta ja kysymys- ja vastauspelit,en,Korkealaatuiset kirjat ja muut rikkaat,en,lukema,en,Materiaalit ovat myös henkilöstön palveluksessa lukemaan lasten kanssa,en,interaktiivinen,en,Tällaisten lähestymistapojen käyttö auttaa lapsia oppimaan uutta sanastoa ja kielioppia,en,parantaa lukemista ja ymmärtämistä ja melkein vaivattomasti laajentaa heidän kielitaidonsa kasvaessaan,en,Fyysinen kehitys,en,on toinen lastentarhan EYFS-pohjaisen opetussuunnitelman tärkeimmistä alueista,en,Tässä muodostuneessa iässä,en. Language and communication skills grow naturally to children through engaging, fun activities like role-play, story-telling and question-and-answer games. High quality books and other rich reading materials are also employed by staff to read with children in an interactive Using these kind of approaches helps children to learn new vocabulary and grammar, to improve reading and comprehension and to almost effortlessly broaden their language and communication skills as they grow.
  • Physical Development is the second of the prime areas of the nursery’s EYFS-based curriculum. At this formative age, Pienet lapset kasvavat ja kehittyvät nopeasti,en,Joten heidän fyysisen kehityksen vauhti on merkittävä,en,Siksi Roxethin lastentarhan henkilökunta tekee kaikkensa optimaalisen terveyden varmistamiseksi,en,hyvinvointi,en,vahvuus,en,Koordinointi ja kunto lasten keskuudessa jokaisessa vaiheessa,en,Tämä kaikki tehdään asteittain fyysisen kehityksen avulla, joka on suunniteltu räätälöity jokaiselle yksittäiselle lapselle,en,Tämä räätälöity ohjelma ottaa huomioon heidän luonnolliset kykynsä,en,mieltymykset ja,en,tietysti,en,kaikki vammaiset tai rajoitukset,en,Kun he kasvavat,en,Hauskan ohjelma,en,Fyysiset aktiviteetit auttavat jokaista lasta saavuttamaan omat henkilökohtaiset bestiini piirteille, kuten kunto,en,saldo,en,koordinaatio,en,käsi-silmä-koordinaatio,en,ketteryys ja alueellinen tietoisuus,en,Nämä fyysiset parannukset puolestaan ​​auttavat heidän yleisessä hyvinvoinnissaan ja onnellisuudessaan,en,Ja,en, so their physical development pace is significant. That’s why nursery staff at Roxeth will do everything they can to ensure optimal health, wellbeing, strength, coordination and fitness among the children at every stage. This is all done incrementally through a physical development programme that’s custom-designed for each individual child. This tailored programme takes consideration of their natural abilities, preferences and, of course, any disabilities or limitations. As they grow, the programme of fun, physical activities will help every child to reach their own personal bests for traits like fitness, balance, coordination, hand-eye coordination, agility and spatial awareness. In turn these physical improvements will help with their general wellbeing and happiness. And, aina,en,Lapset ovat pitäneet valtavaa hauskaa,en,ystävien hankkiminen ja sosiaalisten taitojen parantaminen,en,itseluottamus ja enemmän matkan varrella,en,Henkilökohtainen,en,Sosiaalinen,en,Emotionaalinen kehitys,en,'PSED',en,on kolmas opetussuunnitelman kolmesta pääalueesta,en,henkilökohtainen,en,Osa siitä pyritään varmistamaan, että lapset voivat huolehtia itse elämänsä näkökohdista,en,Henkilökohtaisen tarpeen, kuten puhtauden, hallitseminen itsenäisesti,en,siisteyskasvatus,en,Terveellinen syöminen ja niin edelleen,en,sosiaalinen,en,emotionaalinen,en,Sen tarkoituksena on auttaa lapsia sopimaan heidän ympärillään olevien aikuisten ja ikätovereiden kanssa,en,tukea toisiaan,en,itse tuntevat muiden tukevan ja oppivat yhdessä hallitsemaan tunteita ja käyttäytymään hyväksyttävästi,en,asianmukaiset tavat,en,Kun he oppivat tekemään kaiken tämän,en,Heistä tulee varmempia,en,tuntea olonsa oikein arvostetuksi,en, the children will have been having immense fun, making friends and improving social skills, self-confidence and more along the way.
  • Personal, Social & Emotional Development(‘PSED’) is the third of the three prime areas of our curriculum. The personal part of it aims to ensure that children can look after aspects of their lives themselves, independently managing personal needs like cleanliness, toilet training, healthy eating and so on. The social and emotional aspects of it aim to help children fit in with adults and peers around them, support one another, themselves feel supported by others and together learn to manage emotions and behave in acceptable, appropriate ways. As they learn to do all of this, they will become more confident, feel rightly valued, Ratkaise helpommin konfliktit ja muodostavat lähemmät ystävyyssuhteet ikätovereiden kanssa ja luo vahvempia siteitä henkilöstön kanssa,en,Kaikki tämä toimii sosiaalisena ja emotionaalisena perustana kaiken muun rakentamiseksi,en,Opetussuunnitelman ylimääräiset 'erityiset alueet',en,Käynnissä samanaikaisesti,en,tärkeimmät alueet,en,on,en,Muita painopistealueita taimitarhoihin, kuten Roxeth,en,jotka noudattavat erinomaista EYFS -kehystä heidän varhaisvuosiensa opetussuunnitelmaan,en,on ensimmäinen jäljellä olevista neljästä keskittymisalueesta,en,Opetussuunnitelmasta puuttuu valitettavasti, jos lapset eivät päätyisi lukutaitoisesti tutkimuksen lopussa,en,Lukutaito on ehdottoman perustavanlaatuinen ja antaa jokaiselle pienelle lapselle parhaan aloituksen, kun he lähtevät varhaisvuosista asetuksia koulun aloittamiseksi,en,Päällisin puolin,en,Kyse on lukemisesta ja kirjoittamisesta,en,kuitenkin,en. All of this will act as a social and emotional foundation to build everything else upon.

The 4 Additional ‘Specific Areas’ of the Curriculum

Running in parallel with the 3 prime areas, there are 4 additional areas of focus for nurseries like Roxeth, which adhere to the excellent EYFS framework for their early years curriculum.

  • Literacy is the first of the remaining four areas of focus. A curriculum would be sadly lacking if children didn’t end up literate at the end of study. Literacy is absolutely fundamental and will give each young child the very best start when they leave early years settings to start school. On the face of it, it’s all about reading and writing. However, Näiden oikeuksien saaminen auttaa monissa,en,muut,en,oppimisalueet,en,Roxethissa,en,Kannustamme lastentarhalapsia,en,nauttia,en,lukusta,en,Kuitenkin,en,Kun he voivat lukea, he ymmärtävät niin paljon enemmän maailmasta ei-fiktiivisestä materiaalista ja niin paljon enemmän mielikuvituksen ja luovuuden mahdollisuuksista fiktiokirjoista,en,Niin,en,Heillä on pääsy leveälle,en,Rikas valikoima lukumateriaaleja,en,Kielioppi,en,oikeinkirjoitus,en,välimerkki,en,Fonetiikka ja yleinen ymmärtäminen valtavista aiheita käyvät käsi kädessä aktiivisen ja säännöllisen lukemisen kanssa,en,Samaan tapaan,en,Kirjoittaminen hyötyy myös,en,Kun lapset oppivat tunnistamaan oikea oikeinkirjoitus,en,koostumus- ja lauserakenne ja niin edelleen,en,Altistuminen rikkaalle kirjoihimme ruokkii heidän mielikuvitustaan ​​ja auttaa heitä olemaan luovampia itse,en other areas of learning. At Roxeth, we encourage nursery children to take enjoyment from reading. After all, once they can read they will understand so much more about the world from non-fiction material and so much more about the possibilities of the imagination and creativity from fiction books. So, they have access to a wide, rich variety of reading materials. Grammar, spelling, punctuation, phonetics and overall comprehension of a huge variety of topics will all go hand-in-hand with active and regular reading. In a similar way, writing will benefit too, as the children learn to recognise the correct spelling, composition and sentence structure and so on. Exposure to our rich variety of books will feed their imaginations and help them to be more creative themselves. Kannustamme myös lapsiamme verbalisointiin,en,esimerkiksi lukemalla ääneen itselleen ja muille interaktiivisella tavalla,en,Niin tekemällä,en,puhe,en,ääntäminen ja artikulaatio hyötyvät myös,en,samoin heidän luottamuksensa puhua,en,on viides tutkimusalueemme ydin EYFS -opetussuunnitelmassa Roxethissa,en,Se on toinen perustaito, joka lasten on opittava, mutta,en,Kuten kaikessa Roxethissa,en,Teemme siitä hauskaa,en,Pelin ja interaktiivisten istuntojen kautta,en,Lapset oppivat matematiikan taustalla olevat käsitteet,en,Pian oppiminen erottamaan asiat, kuten pariton ja parillinen numero,en,Numerokuviot ja sekvenssit,en,Käsitteet kuten,en,suurempi,en,pienempi,en,laajempi,en,pitempi,en,lisää,en,Vähemmän,en,Laskenta hallitaan ensin yhdestä kymmeneen,en,sitten päinvastainen,en,sitten laajennettu,en,tai enemmän,en,Käsitteet, kuten tilavuus,en,muoto,en,Mukana on myös mittaus ja tila,en, for example by reading out loud to themselves and others in an interactive way. By so doing, speech, pronunciation and articulation also benefit, as does their confidence to speak up.
  • Mathematics is our fifth area of study within the core EYFS curriculum at Roxeth. It’s another fundamental skill that children need to learn but, as with everything at Roxeth, we make it fun. Through play and interactive sessions, children will learn the concepts behind mathematics, soon learning to distinguish things like odd and even numbers, number patterns and sequences, concepts like larger or smaller, wider or taller and more or less. Counting will first be mastered from one to ten, then in reverse, then extended to 20 or more. Concepts like volume, shape, measuring and space will also be included. So, Siihen mennessä, kun he jättävät varhaisen vuoden asettamisen,en,He ovat oppineet tarvittavat tarvittavat matematiikan taidot ja käsitteet, jotka he tarvitsevat maahan käynnissä, kun he alkavat koulua,en,Maailman ymmärtäminen,en,on kuudes avainkeskittymisalueemme Roxethin lastentarhan opetussuunnitelmassa,en,Se on erittäin laaja, mutta tärkeä opiskelualue lastentarhan pienille lapsille ja se, joka seisoo heidät hyvällä sijalla eteenpäin,en,Heidän ympärillään on niin paljon ja heidän on ymmärrettävä se ja annettava kaikki he näkevät kontekstin,en,Se mielessä,en,Autamme heitä tunnistamaan,en,ymmärtää,en,Kuvaile ja vedä toisinaan sitä, mikä on heti heidän ympärillään,en,He oppivat myös tekniikasta, jota he näkevät ja käyttävät heidän ympärillään,en, they’ll have learnt the requisite maths skills and concepts that they’ll need in order to hit the ground running when they start school.
  • Understanding the World is our sixth key area of focus within the curriculum at Roxeth Nursery. It’s a very broad but important area of study for the young children at the nursery and one that’ll stand them in good stead going forwards. After all, there is so much around them and they need to understand it and to give everything they see context. With that in mind, we’ll help them to recognise, understand, describe and even sometimes draw what’s immediately around them. They will also learn about the technology they see and use around them. Ihana puutarhamme antaa lapsille runsaasti mahdollisuutta oppia luonnonmaailmasta ja lähellä olevasta kasvistosta ja eläimistöstä,en,He oppivat myös muista yhteisöistä,en,Sekä Isossa -Britanniassa että ulkomailla,en,mukaan lukien näkökohdat, kuten kulttuuri,en,uskomukset ja uskonnot,en,Taas kerran,en,Erinomainen maadoitus,en,niin varhaisessa iässä,en,Maailman ymmärtämisessä seisoo heidät suuressa paikassa eteenpäin,en,Ilmaisun taiteet,en,Design,en,on viimeinen keskittymisalue EYFS LED -opetussuunnitelmassa,en,Se on myös yksi niistä alueista, joilla lapset pitävät hauskimpana, koska se antaa heille vapauden ilmaista itseään,en,Ole mielikuvituksellinen ja luova,en,ja jopa saada sotkuista ajoittain,en,Laaja valikoima mediaa,en,Laitteet ja työkalut ovat heidän taimitarhassa ja aktiviteeteissa rohkaisevat lapsia osallistumaan ja,en,luoda,en. They will also learn about other communities, both in the UK and abroad, including aspects like culture, beliefs and religions. Once again, having an excellent grounding, at such an early age, in the comprehension of the world will stand them in great stead going forwards.
  • Expressive Arts & Design is the final area of focus within our EYFS led curriculum. It’s also one of the areas that children find most fun as it gives them the freedom to express themselves, be imaginative and creative, and even to get messy from time to time. A wide variety of media, equipment and tools are available to them at the nursery and activities encourage the children to get involved and to create. Se ei ole vain taidetta,en,vaikka,en,Lapset voivat osallistua roolipelakäyttöön,en,He voivat laulaa,en,tanssi,en,Kerro tarinoita ja esiinny,en,Heidän mielikuvituksensa voivat ajaa mellakoita ja olla vapaita, koska he voivat ilmaista itseään ja luovuuttaan rikkaalla tavalla,en,Seuraamme Early Years Stage Stage -opetussuunnitelmaa lastentarhassamme,en,Tai täällä,en,A-opas-lapsesi-oppia ja kehitys,en,EYFS: n johtama opetussuunnitelma Roxethissa on suurelta osin auttaa heitä olemaan "kouluvalmis", kun he saavuttavat viiden vuoden ikäisen,en,Se antaa myös lapsia,en,Paras alku elämässä,en,yleisesti,en,Jokainen tuki annetaan heille omien henkilökohtaisten parhaidensa täyttämiseksi,en,saavuttaa optimaalinen potentiaali jokaisella tutkimusalueella,en,henkilökohtaisen tavoitteen asettamisen kautta,en,Saada sen oikein tällä tavalla heidän aikaisin,en,kaikkein muodollisimmat vuodet,en, though; the children can involve themselves in role-play activities, they can sing, dance, tell stories and perform. Their imaginations can run riot and be free as they can express themselves and their creativity in a rich variety of ways.

 

Curriculum Implementation – Staff plan and develop activities that build on prior learning. Progress from week to week, term to term and year to year should be clear and children should be able to talk about their learning in an age appropriate way. We follow the Early Years Foundation Stage Curriculum in our Nursery, Pre-School and Reception classes.

We have designed a progressive curriculum outlined here… ++ Roxeth Progressive Curriculum

Nämä linkit selittävät EYF: t,en,Kaiken kaikkiaan-Eyfs-Powerpoint-Ifujx6,en,Tallennamme todisteita saavutuksesta EY -lokissa,en:

t-par-590-a-parents-guide-to-the-statutory-framework-for-the-early-years-foundation-stage_ver_2

All-about-the-EYFS-PowerPoint-ifujx6

and the following link explains how children develop through it.

6.7534_DfE_Development_Matters_Report_and_illustrations_web__2_

tf-pa-1633970820-eyfs-development-matters-2020-with-checkpoints_ver_4

The weekly EYFS Topics are shown here… 23-24 Weekly Topic Plan (Final)

The breakdown of what is expected when is show here Development Matters Statements Ages and Stages

Or here…a-guide-to-your-childs-learning-and-development

 

Curriculum Impact – The impact of our curriculum shows in the outcomes of the pupils. They achieve highly for their age and show confidence and self-control in their social skills. They are eager to learn and have Cultural Capital ensuring they are well prepared for their next stage of education.

The EYFS led curriculum at Roxeth is in large part about helping them to be ‘school-ready’ by the time they reach the age of five. However, it also gives children the very best start in life generally. Every support is given to them to fulfil their own personal bests, reaching their optimum potential in every area of study, through personalised goal-setting. Getting it right in this way during their early, most formative years, on todistettu parantavan huomattavasti tuloksia ja elämänmahdollisuuksia,en. So, it’s an incredibly powerful and important approach to their early years education. In a nutshell, it helps every child at Roxeth to absolutely thrive.

Assessment – We record evidence of achievement on the EY Log. Click here for a parent Guide to the EY Log eyLog for Parents.

Our Curriculum Policy is here… RM Curriculum Policy Revised Jan 2021