Newsletters

Tá cumarsáid le tuismitheoirí tábhachtach,en,Déanaimid cumarsáid laethúil tríd an eylog,en,áit a bhfeicfidh tuismitheoirí,en,grianghraif,en,a bpáiste ag gabháil do ghníomhaíochtaí spraíúla an lae,en,Seolfaimid litreacha agus faisnéis freisin trí ríomhphost,en,Freisin,en,Foilsímid nuachtlitir ag deireadh gach leath téarma,en,Mar sin is féidir le tuismitheoirí blas a fháil ar a bhfuil ag tarlú ar fud na ranganna go léir sa,en,Agus an áit a bhfoilsímid teachtaireachtaí eile,en,Cliceáil anseo le do thoil chun ár nuachtlitreacha is déanaí a fheiceáil,en. We communicate daily through the EYLog, where parents will see photos of their child engaging in the fun activities of the day. We will also send letters and information via email.

In addition, we publish a newsletter at the end of each half term, so parents can get a flavour of what is happening across all classes in the Naíolann and where we publish other messages.

Please click here to view our latest newsletters…

++ Roxeth May 2024

++ Roxeth March 2024 2

++ Roxeth February 2024

++ Roxeth October 2023

++ Roxeth Iúil,en 2023