Inspeksjonsrapporter,en,Klikk her for å se den siste rapporten fra Ofsted,en

Som vi nå har registrert oss på nytt som en,en,Og ikke en skole,en,Vi har ennå ikke hatt en Ofsted -inspeksjon,en,Tidligere rapporter er her,en Barnehage and not a School, we have not yet had an Ofsted Inspection.

 

Previous reports are here…

EYR Inspection Report EIF

Please click here to download our latest inspection report from the ISI Roxeth Mead School PMV Report v5 2018-11-23 SP Final Report

Previous Reports can be found on the ISI Page via this link

Roxeth Mead skole :: Independent Schools Inspectorate (isi.net)