Curriculum

Curriculum Intent,,en,På Roxeth Mead School er vores vision at skabe en skole, der tilskynder sine børn til at være succesrige elever,,en,tillid til enkeltpersoner og at opnå personlig succes,,en,Byggeklodser for læring,,en,der udgør ROXETH er grundlaget for vores læseplan,,en,Vores mål er, at disse elementer løber gennem hver lektion,,en,erfaring og mulighed,,en,Vores læseplan tillader det,,en,tilbud,,en,R,,en,espect - aktiviteter rodfæstet i forhold til andre og vores omgivelser,,en,O,,pt,pportunity - det er ambitiøst og skaber mindeværdige øjeblikke,,en,ærefrygt og undring og glade oplevelser for alle,,en,e,,en,x,,en,cellens - i alt det, vi gør, inklusive kvalitet og opnåelse,,en,E,,en,aktivitetsaktiviteter, der skaber entusiasme og en glæde ved indlæring, der varer livet lang,,en,T,,en – At Roxeth Mead School our vision is to create a school which encourages its children to be successful learners, confident individuals and to achieve personal success. The building blocks of learning, which make up ROXETH are the foundations on which our curriculum is built. Our aim is that these elements run through every lesson, experience and opportunity.

Our curriculum allows / offers:

Respect – activities rooted in respect of others and our surroundings

Opportunity – that is ambitious and creates memorable moments, awe and wonder and joyful experiences for all

eXcellence – in all that we do including quality and attainment

Engaging activities that create enthusiasm and a joy of learning that will last life long

Toverførbare færdigheder - kultiveringsevner, der kan anvendes i en række sammenhænge,,en,H,,en,humor,,ht,aktiviteter, der muliggør sjov og latter,,en,Læreplanimplementering,,en,Personalet planlægger og udvikler aktiviteter, der bygger på tidligere læring,,en,Fremskridt fra uge til uge,,en,sigt til sigt og år til år skal være klare, og børn skal kunne tale om deres læring på en aldersmæssig måde,,en,De ugentlige EYFS-emner vises her ...,,en,Ugentlig emneplan,,en,Året,,en,Curriculum Map er her,,en,Curriculum Impact,,en,Virkningen af ​​vores læseplan viser sig i elevernes resultater,,en,De opnår meget for deres alder og viser tillid og selvkontrol i deres sociale færdigheder,,en,De er ivrige efter at lære og har kulturhovedstad, der sikrer, at de er godt forberedt til deres næste uddannelsesfase,,en

Humour - activities that enable fun and laughter

 

Curriculum Implementation – Staff plan and develop activities that build on prior learning. Progress from week to week, term to term and year to year should be clear and children should be able to talk about their learning in an age appropriate way. We follow the Early Years Foundation Stage Curriculum in our Nursery, Pre-School and Reception classes.

Vi har designet en progressiv læseplan, der er beskrevet her,en,Roxeth Progressive Curriculum,en… ++ Roxeth Progressive Curriculum

Disse links forklarer EYF'erne,en,All-count-the-eyfs-powerpoint-Ifujx6,en:

t-par-590-a-parents-guide-to-the-statutory-framework-for-the-early-years-foundation-stage_ver_2

All-about-the-EYFS-PowerPoint-ifujx6

and the following link explains how children develop through it.

6.7534_DfE_Development_Matters_Report_and_illustrations_web__2_

tf-pa-1633970820-eyfs-development-matters-2020-with-checkpoints_ver_4

The weekly EYFS Topics are shown here… EYFS Årsplan,en – 2022-23

The breakdown of what is expected when is show here Development Matters Statements Ages and Stages

 

Curriculum Impact – The impact of our curriculum shows in the outcomes of the pupils. They achieve highly for their age and show confidence and self-control in their social skills. They are eager to learn and have Cultural Capital ensuring they are well prepared for their next stage of education.

Assessment – Vi registrerer bevis for præstation på EY -loggen,en. Click here for a parent Guide to the EY Log eyLog for Parents.

Our Curriculum Policy is here… RM Curriculum Policy Revised Jan 2021