Curriculum

Námskráin við Roxeth Mead fylgir,en,Fyrstu árs grunnstig,en,‘EYFS’,is,Rammi,en,Þessi fræðsluumgjörð er tilgreind af breskum stjórnvöldum og umsjón með framkvæmdum þess er haft,en,Það er undir einstökum leikskólum eins og Roxeth að hrinda í framkvæmd umgjörðinni og við leitumst við að gera það á besta hátt,en,Þetta er allt náð í streitulausu,en,afslappaður hátt,en,Næstum að öllu leyti í gegnum virkan leik í smábarninu okkar og leikskólaherbergjum og á skipulagðari hátt á,en,Herbergi,en,tryggja að börn séu tilbúin til flutnings í skólann og móttökuna,en,Þessi aðferð gerir nám náttúrulegt - og gríðarlegt skemmtilegt,en,„Börn læra með því að leiða eigin leikrit,en,og með því að taka þátt í leik sem er að leiðarljósi fullorðinna. “,en,Deild fyrir menntun,en Early Years Foundation Stage (‘EYFS’) framework. This educational framework is specified by the UK Government and its implementation is overseen and appraised by Ofsted. It’s down to individual nurseries like Roxeth to implement the framework and we strive to do so in the optimum way. This is all achieved in a stress-free, relaxed way, almost entirely through active play in our Toddler and Pre-school Rooms and in a more structured way in the Nursery Rooms, ensuring children are ready for transfer to school and the Reception year. This approach makes learning natural — and immense fun!

“Children learn by leading their own play, and by taking part in play which is guided by adults.” (Department for Education).

Námskrá EYFS nær yfir öll mikilvæg svið náms og þroska fyrir börn,en,frá fæðingu,en,allt að börnum á aldrinum,en,Sem slíkur,en,Það passar fullkomlega fyrir börn á Roxeth Nursery,en,The,en,Aðal svæði námskrárinnar,en,Lykilatriði á fyrstu námskránni,en,Þetta felur í sér,en,‘Prime’ svæði sem,en,í staðinn,en,samtengdu og auka þá fjóra sem eftir eru - hver hjálpar til við að bæta hina,en,Samskipti,en,Tungumál,en,er fyrsta af þremur aðalsvæðum EYFS-byggðar námsefnisins,en,Án góðra samskipta og tungumálakunnáttu,en,Öll önnur námssvið gætu orðið fyrir,en,Þannig að þetta eru gagnrýnin mikilvæg færni fyrir börn til að ná tökum á fyrstu árum sínum,en (from birth) up to children aged 5. As such, it’s a perfect fit for children at Roxeth Nursery.

Námsáætlun,,en,Í Roxeth Mead skólanum er framtíðarsýn okkar að búa til skóla sem hvetur börnin til að vera farsælir nemendur,,en,traustir einstaklingar og til að ná persónulegum árangri,,en,Byggingareiningar náms,,en,sem mynda ROXETH eru grunnarnir sem námskrá okkar er byggð á,,en,Markmið okkar er að þessir þættir gangi í gegnum hverja kennslustund,,en,reynsla og tækifæri,,en,Námskrá okkar leyfir,,en,tilboð,,en,R,,en,espect - athafnir sem eiga rætur að rekja til annarra og umhverfis okkar,,en,O,,pt,hlutdeild - það er metnaðarfullt og skapar eftirminnilegar stundir,,en,ótti og undrun og gleðileg reynsla fyrir alla,,en,e,,en,X,,en,cellence - í öllu því sem við gerum, þar á meðal gæðum og árangri,,en,E,,en,ögrandi starfsemi sem skapar eldmóð og lærdómsgleði sem mun endast lífið,,en,T,,en – At Roxeth Mead School our vision is to create a school which encourages its children to be successful learners, confident individuals and to achieve personal success. The building blocks of learning, which make up ROXETH are the foundations on which our curriculum is built. Our aim is that these elements run through every lesson, experience and opportunity.

Our curriculum allows / offers:

Respect – activities rooted in respect of others and our surroundings

Opportunity – that is ambitious and creates memorable moments, awe and wonder and joyful experiences for all

eXcellence – in all that we do including quality and attainment

Engaging activities that create enthusiasm and a joy of learning that will last life long

TRansferable færni - ræktun færni sem hægt er að beita í ýmsum samhengi,H.,Umour.,starfsemi sem gerir gaman og hlátur,Curriculum framkvæmd,Starfsfólk áætlun og þróa starfsemi sem byggir á fyrri námi,Framfarir frá viku til viku,Tímabil til tíma og árs til árs ætti að vera skýrt og börn ættu að geta talað um nám sitt á aldrinum viðeigandi hátt,Eyfs_framework _-_ March_2021,_Dfe_development_matters_report_and_illustrations_web__2_,Vikulega EYFs efni eru sýnd hér ...,Vikulega umræðuefni,Niðurbrotið á því sem er gert ráð fyrir hvenær er sýning hér,Þróun skiptir máli á aldrinum og stigum,Curriculum áhrif,Áhrif námskrár okkar sýna í niðurstöðum nemenda,Þeir ná mjög fyrir aldur þeirra og sýna sjálfstraust og sjálfsstjórn í félagslegri færni

Humour activities that enable fun and laughter

 

The 3 Prime Areas of the Curriculum

There are 7 key areas within the early years curriculum. These include 3 ‘prime’ areas which, in turn, interconnect and enhance the remaining four — each helping to improve the other.

  • Communication & Language is the first of the three prime areas of our EYFS-based curriculum. Without good communication and language skills, all other areas of learning could suffer, so these are critically important skills for children to master in their early years. Starfsfólk í leikskólanum hvetur því til ríkra samskipta milli starfsfólks og barna - og frá jafningi til jafnaldra - frá fyrsta degi sem þeir ganga í leikskólann,en,Tungumál og samskiptahæfni vaxa náttúrulega til barna með því að taka þátt,en,Skemmtilegar athafnir eins og hlutverk,en,Söguleikja og spurning og svar,en,Hágæða bækur og aðrar ríkar,en,Lestur,en,Efni er einnig starfandi hjá starfsfólki til að lesa með börnum í,en,gagnvirkt,en,Að nota þessar tegundir af aðferðum hjálpar börnum að læra nýjan orðaforða og málfræði,en,Til að bæta lestur og skilning og nánast áreynslulaust víkka tungumál sín og samskiptahæfileika þegar þau vaxa,en,Líkamleg þróun,en,er önnur aðalsvæðin í EYFS-undirstaða námskrár leikskólans,en,Á þessum mótandi aldri,en. Language and communication skills grow naturally to children through engaging, fun activities like role-play, story-telling and question-and-answer games. High quality books and other rich reading materials are also employed by staff to read with children in an interactive Using these kind of approaches helps children to learn new vocabulary and grammar, to improve reading and comprehension and to almost effortlessly broaden their language and communication skills as they grow.
  • Physical Development is the second of the prime areas of the nursery’s EYFS-based curriculum. At this formative age, ungu börnin vaxa og þroskast hratt,en,Þannig að líkamlegur þroskahraði þeirra er verulegt,en,Þess vegna mun starfsfólk leikskólans hjá Roxeth gera allt sem þeir geta til að tryggja bestu heilsu,en,vellíðan,en,styrkur,en,Samræming og líkamsrækt meðal barnanna á hverju stigi,en,Þetta er allt gert smám saman með líkamsræktaráætlun sem er sérhönnuð fyrir hvert barn,en,Þetta sérsniðna áætlun tekur tillit til náttúrulegra hæfileika þeirra,en,óskir og,en,auðvitað,en,Allar fötlun eða takmarkanir,en,Þegar þau vaxa,en,Skemmtunarforritið,en,Líkamsrækt mun hjálpa hverju barni að ná eigin persónulegu besta fyrir einkenni eins og líkamsrækt,en,Jafnvægi,en,Samræming,en,Hand-auga samhæfing,en,lipurð og staðbundin vitund,en,Aftur á móti munu þessar líkamlegu endurbætur hjálpa til við almenna líðan þeirra og hamingju,en,Og,en, so their physical development pace is significant. That’s why nursery staff at Roxeth will do everything they can to ensure optimal health, wellbeing, strength, coordination and fitness among the children at every stage. This is all done incrementally through a physical development programme that’s custom-designed for each individual child. This tailored programme takes consideration of their natural abilities, preferences and, of course, any disabilities or limitations. As they grow, the programme of fun, physical activities will help every child to reach their own personal bests for traits like fitness, balance, coordination, hand-eye coordination, agility and spatial awareness. In turn these physical improvements will help with their general wellbeing and happiness. And, á öllum tímum,en,Börnin munu hafa verið gríðarleg,en,Að eignast vini og bæta félagslega færni,en,Sjálfstraust og meira á leiðinni,en,Persónulegt,en,Félagslegt,en,Tilfinningaleg þróun,en,‘Psed’,en,er þriðji af þremur aðalsvæðum námsefnisins,en,Persónulegt,en,Hluti af því miðar að því að tryggja að börn geti séð um þætti í lífi sínu,en,Stjórna sjálfstætt persónulegum þörfum eins og hreinlæti,en,salernisþjálfun,en,hollt át og svo framvegis,en,Félagslegt,en,Tilfinningalegt,en,Þættir í því miða að því að hjálpa börnum að passa fullorðna og jafnaldra í kringum sig,en,styðja hvert annað,en,sjálfir eru studdir af öðrum og læra saman að stjórna tilfinningum og hegða sér í viðunandi,en,viðeigandi leiðir,en,Þegar þeir læra að gera allt þetta,en,Þeir verða öruggari,en,Finnst það með réttu metið,en, the children will have been having immense fun, making friends and improving social skills, self-confidence and more along the way.
  • Personal, Social & Emotional Development(‘PSED’) is the third of the three prime areas of our curriculum. The personal part of it aims to ensure that children can look after aspects of their lives themselves, independently managing personal needs like cleanliness, toilet training, healthy eating and so on. The social and emotional aspects of it aim to help children fit in with adults and peers around them, support one another, themselves feel supported by others and together learn to manage emotions and behave in acceptable, appropriate ways. As they learn to do all of this, they will become more confident, feel rightly valued, Auðveldara að leysa öll átök og mynda nánari vináttu við jafnaldra og skapa sterkari tengsl við starfsfólk,en,Allt þetta mun virka sem félagslegur og tilfinningalegur grunnur til að byggja upp allt annað,en,Viðbótar „sérstök svæði“ námskrárinnar,en,Hlaupa samhliða,en,aðal svæði,en,það eru,en,Önnur áherslusvið fyrir leikskóla eins og Roxeth,en,sem fylgja ágætum EYFS ramma fyrir námskrána á fyrstu árum,en,er fyrsta af þeim fjórum áherslusviðum sem eftir eru,en,Námskrá væri því miður vantað ef börn endaði ekki læsir í lok náms,en,Læsi er algerlega grundvallaratriði og mun gefa hverju ungu barni besta byrjun þegar þau fara frá fyrstu árum til að hefja skólann,en,Á andlit þess,en,Þetta snýst allt um að lesa og skrifa,en,Samt,en. All of this will act as a social and emotional foundation to build everything else upon.

The 4 Additional ‘Specific Areas’ of the Curriculum

Running in parallel with the 3 prime areas, there are 4 additional areas of focus for nurseries like Roxeth, which adhere to the excellent EYFS framework for their early years curriculum.

  • Literacy is the first of the remaining four areas of focus. A curriculum would be sadly lacking if children didn’t end up literate at the end of study. Literacy is absolutely fundamental and will give each young child the very best start when they leave early years settings to start school. On the face of it, it’s all about reading and writing. However, Að fá þessa rétt mun hjálpa til við marga,en,annað,en,námssvæði,en,Hjá Roxeth,en,Við hvetjum leikskólabörn til,en,Taktu ánægju,en,frá lestri,en,Eftir allt,en,Þegar þeir geta lesið munu þeir skilja svo miklu meira um heiminn frá efni sem ekki er skáldskapur og svo margt fleira um möguleika ímyndunaraflsins og sköpunar frá skáldskaparbókum,en,Svo,en,Þeir hafa aðgang að breiðu,en,ríkur fjölbreytni af lestrarefni,en,Málfræði,en,Stafsetning,en,Greinarmerki,en,Hljóðfræði og heildarskilningur á miklu úrvali af efni munu allir fara í hönd með virkri og reglulegri lestri,en,Á svipaðan hátt,en,Ritun nýtur góðs líka,en,Þegar börnin læra að þekkja rétta stafsetningu,en,samsetning og setningauppbygging og svo framvegis,en,Útsetning fyrir ríku fjölbreytni okkar af bókum mun fæða hugmyndaflug sín og hjálpa þeim að vera meira skapandi,en other areas of learning. At Roxeth, we encourage nursery children to take enjoyment from reading. After all, once they can read they will understand so much more about the world from non-fiction material and so much more about the possibilities of the imagination and creativity from fiction books. So, they have access to a wide, rich variety of reading materials. Grammar, spelling, punctuation, phonetics and overall comprehension of a huge variety of topics will all go hand-in-hand with active and regular reading. In a similar way, writing will benefit too, as the children learn to recognise the correct spelling, composition and sentence structure and so on. Exposure to our rich variety of books will feed their imaginations and help them to be more creative themselves. Við hvetjum líka börnin okkar til að orða það,en,til dæmis með því að lesa upphátt fyrir sig og aðra á gagnvirkan hátt,en,Með því að gera,en,ræðu,en,framburður og mótun gagnast einnig,en,eins og sjálfstraust þeirra til að tala upp,en,er fimmta námssvið okkar innan Core EYFS námskrárinnar í Roxeth,en,Það er önnur grundvallarhæfni sem börn þurfa að læra en,en,Eins og með allt á Roxeth,en,Við gerum það skemmtilegt,en,Í gegnum leik- og gagnvirkar fundir,en,Börn læra hugtökin að baki stærðfræði,en,Brátt að læra að greina hluti eins og skrýtna og jafna tölur,en,Númeramynstur og raðir,en,Hugtök eins,en,stærra,en,minni,en,breiðari,en,hærri,en,Meira,en,Minna,en,Talning verður fyrst náð tökum frá einum til tíu,en,þá öfugt,en,Síðan útvíkkað til,en,eða meira,en,Hugtök eins og bindi,en,lögun,en,Mæling og pláss verður einnig með,en, for example by reading out loud to themselves and others in an interactive way. By so doing, speech, pronunciation and articulation also benefit, as does their confidence to speak up.
  • Mathematics is our fifth area of study within the core EYFS curriculum at Roxeth. It’s another fundamental skill that children need to learn but, as with everything at Roxeth, we make it fun. Through play and interactive sessions, children will learn the concepts behind mathematics, soon learning to distinguish things like odd and even numbers, number patterns and sequences, concepts like larger or smaller, wider or taller and more or less. Counting will first be mastered from one to ten, then in reverse, then extended to 20 or more. Concepts like volume, shape, measuring and space will also be included. So, Þegar þeir yfirgefa fyrstu árin okkar,en,Þeir munu hafa lært nauðsynlega stærðfræðihæfileika og hugtök sem þeir þurfa til að lenda í jörðu í gangi þegar þeir byrja í skólanum,en,Að skilja heiminn,en,er sjötta lykilatriðið okkar í námskránni á Roxeth Nursery,en,Þetta er mjög breitt en mikilvægt námssvið fyrir ungu börnin á leikskólanum og það sem mun standa í góðu standi fara fram á við,en,Það er svo mikið í kringum þá og þeir þurfa að skilja það og gefa allt sem þeir sjá samhengi,en,Með það í huga,en,Við munum hjálpa þeim að þekkja,en,skilja,en,lýsa og jafnvel stundum teikna það sem er strax í kringum þá,en,Þeir munu einnig læra um tæknina sem þeir sjá og nota í kringum sig,en, they’ll have learnt the requisite maths skills and concepts that they’ll need in order to hit the ground running when they start school.
  • Understanding the World is our sixth key area of focus within the curriculum at Roxeth Nursery. It’s a very broad but important area of study for the young children at the nursery and one that’ll stand them in good stead going forwards. After all, there is so much around them and they need to understand it and to give everything they see context. With that in mind, we’ll help them to recognise, understand, describe and even sometimes draw what’s immediately around them. They will also learn about the technology they see and use around them. Yndislegi garðurinn okkar gefur börnum næg tækifæri til að fræðast um náttúruheiminn og gróðurinn og dýralífið í nágrenninu,en,Þeir munu einnig læra um önnur samfélög,en,bæði í Bretlandi og erlendis,en,þar á meðal þættir eins og menning,en,trú og trúarbrögð,en,Enn aftur,en,Að hafa framúrskarandi jarðtengingu,en,á svo ungum aldri,en,Í skilningi heimsins mun standa þá í miklum stað og fara áfram,en,Svipmikil list,en,Hönnun,en,er lokasviðið í EYFS LED námskránni okkar,en,Það er líka eitt af þeim svæðum sem börnum finnst skemmtilegast þar sem það gefur þeim frelsi til að tjá sig,en,Vertu hugmyndaríkur og skapandi,en,Og jafnvel til að verða sóðalegur af og til,en,Fjölbreytt fjölmiðlar,en,búnaður og verkfæri eru í boði fyrir þá á leikskólanum og athafnir hvetja börnin til að taka þátt og til,en,Búa til,en. They will also learn about other communities, both in the UK and abroad, including aspects like culture, beliefs and religions. Once again, having an excellent grounding, at such an early age, in the comprehension of the world will stand them in great stead going forwards.
  • Expressive Arts & Design is the final area of focus within our EYFS led curriculum. It’s also one of the areas that children find most fun as it gives them the freedom to express themselves, be imaginative and creative, and even to get messy from time to time. A wide variety of media, equipment and tools are available to them at the nursery and activities encourage the children to get involved and to create. Það er ekki bara list,en,þótt,en,Börnin geta tekið þátt í hlutverkaleikjum,en,Þeir geta sungið,en,dans,en,Segðu sögur og framkvæma,en,Hugmyndafundir þeirra geta verið óeirðir og verið frjálsir þar sem þeir geta tjáð sig og sköpunargáfu sína á ríkan hátt,en,Við fylgjum fyrstu námsskránni grunnsins í leikskólanum okkar,en,Þessir hlekkir útskýra EYFS,en,All-um-FYFS-PowerPoint-IFUJX6,en,Eða hér,en,A-leiðsögn-til-barna-nám-og þróa,en,EYFS LED námskráin hjá Roxeth er að stórum hluta um að hjálpa þeim að vera „skólabúin“ þegar þau ná fimm ára aldri,en,það gefur börnum líka,en,allra besta byrjunin í lífinu,en,almennt,en,Sérhver stuðningur er veittur þeim til að uppfylla sitt eigið besta,en,ná sem bestum möguleikum á öllum sviðum náms,en,í gegnum persónulega markmiðssetningu,en, though; the children can involve themselves in role-play activities, they can sing, dance, tell stories and perform. Their imaginations can run riot and be free as they can express themselves and their creativity in a rich variety of ways.

 

Curriculum Implementation – Staff plan and develop activities that build on prior learning. Progress from week to week, term to term and year to year should be clear and children should be able to talk about their learning in an age appropriate way. We follow the Early Years Foundation Stage Curriculum in our Nursery, Pre-School and Reception classes.

We have designed a progressive curriculum outlined here… ++ Roxeth Progressive Curriculum

These links explain the EYFS:

t-par-590-a-parents-guide-to-the-statutory-framework-for-the-early-years-foundation-stage_ver_2

All-about-the-EYFS-PowerPoint-ifujx6

and the following link explains how children develop through it.

6.7534_DfE_Development_Matters_Report_and_illustrations_web__2_

tf-pa-1633970820-eyfs-development-matters-2020-with-checkpoints_ver_4

The weekly EYFS Topics are shown here… 23-24 Weekly Topic Plan (Final)

The breakdown of what is expected when is show here Development Matters Statements Ages and Stages

Or here…a-guide-to-your-childs-learning-and-development

 

Curriculum Impact – The impact of our curriculum shows in the outcomes of the pupils. They achieve highly for their age and show confidence and self-control in their social skills. Þeir eru fús til að læra og hafa menningarlega fjármagn sem tryggir að þeir séu vel undirbúnir fyrir næsta stig menntunar þeirra.

The EYFS led curriculum at Roxeth is in large part about helping them to be ‘school-ready’ by the time they reach the age of five. However, it also gives children the very best start in life generally. Every support is given to them to fulfil their own personal bests, reaching their optimum potential in every area of study, through personalised goal-setting. Að fá það rétt með þessum hætti þegar þeir voru snemma,en, most formative years, is proven to vastly improve outcomes and life chances. So, it’s an incredibly powerful and important approach to their early years education. In a nutshell, it helps every child at Roxeth to absolutely thrive.

Assessment – Við skráum vísbendingar um árangur á EY log,en. Click here for a parent Guide to the EY Log eyLog for Parents.

Our Curriculum Policy is here… RM Curriculum Policy Revised Jan 2021