Newsletters

Kommunikation med föräldrar är viktig,en,Vi kommunicerar dagligen genom ögonen,en,Där föräldrar kommer att se,en,foton,en,av deras barn som engagerar sig i dagens roliga aktiviteter,en,Vi skickar också brev och information via e -post,en,Dessutom,en,Vi publicerar ett nyhetsbrev i slutet av varje halvtid,en,Så föräldrar kan få en smak av vad som händer i alla klasser i,en,och där vi publicerar andra meddelanden,en,Klicka här för att se våra senaste nyhetsbrev,en. We communicate daily through the EYLog, where parents will see photos of their child engaging in the fun activities of the day. We will also send letters and information via email.

In addition, we publish a newsletter at the end of each half term, so parents can get a flavour of what is happening across all classes in the Nursery and where we publish other messages.

Please click here to view our latest newsletters…

++ Roxeth May 2024

++ Roxeth March,,en,Roxeth dec,,en,mänsklig,,hu 2024 2

++ Roxeth februari,,en,Roxeth April19 Nyhetsbrev,,en,Roxeth maj,,en 2024

++ Roxeth October 2023

++ Roxeth juli,en 2023