ISI Inspection Reports

Click here att hämta ISI rapport från 2015.

Klicka här,,en,Roxeth Mead FINAL rapport juni,,en,och här laddas ner medföljande brev,,en,Brev till föräldrar resultat av inspektion,,en Roxeth Mead FINAL report June 18 att hämta ISI rapport från 2018 and here to down load the accompanying letter Letter to parents outcome of inspection 9.7.18

Please note, the 2018 inspection took place 8 weeks after the new proprietors took over the school.